Zuivel

Royal Lactalis Leerdammer stopt met VLOG-melk

Dierenwelzijn is belangrijker geworden voor de consument dan het gmo-vrij voeren van melkkoeien
Dierenwelzijn is belangrijker geworden voor de consument dan het gmo-vrij voeren van melkkoeien

Royal Lactalis Leerdammer zegt per 1 september 2023 de VLOG-overeenkomst met zijn melkveehouders op.

Dat deelt de Franse zuivelonderneming Lactalis, die eigenaar is van Leerdammer, mee in een brief aan de Nederlandse melkleveranciers.

Veranderende consumentenbehoefte

De stopzetting is een gevolg van een veranderende marktvraag. De zuivelonderneming stelt dat het Leerdammer in tijden van stijgende consumentenprijzen betaalbaar en concurrerend wil houden.

Om de behoeften van de consument in beeld te brengen heeft Lactalis een consumentenanalyse uitgevoerd. Hierin kwam naar voren dat het voeren van gmo-vrij voer aan melkkoeien niet meer bovenaan staat. Dierenwelzijn is daarentegen erg belangrijk geworden. ‘Op basis van deze bevindingen is besloten dat ons huidige VLOG-certificaat vanaf het najaar van 2023 niet wordt verlengd. De VLOG-vrije certificering zorgt voor veel complexiteit en kosten in onze toeleveringsketen. Wij zijn u zeer dankbaar voor de inspanningen die u heeft gedaan om VLOG-melk te kunnen leveren. Samen hebben we de afgelopen jaren de markt geboden waar zij om vroeg. Dat doen wij nu opnieuw’,  zo meldt Leerdammer in de brief aan de melkveehouders.

Toeslag blijft nog even doorlopen

Leerdammer focuste volop op VLOG en had in 2018 nog de ambitie om in 2021 alle Leerdammer-merkkaas volledig van VLOG-melk te maken. Deze focus hing samen met de grote afzet van Leerdammer in Duitsland.

Melkveehouders die gmo-vrij geproduceerde melk leverden, kregen een toeslag van 1 cent per kilogram melk als koeien jaarrond op stal staan en 1,25 cent per kg melk als ze weidegang toepassen. Deze toeslag wordt nog tot 1 september 2023 betaald.