Zuivel

Rabobank voorziet 3% groei per jaar voor wereldwijde zuivelhandel

Een stabiele vraag en niet overspoelde markt kenmerken de komende tien jaar, verwacht Rabobank
Een stabiele vraag en niet overspoelde markt kenmerken de komende tien jaar, verwacht Rabobank

Rabobank verwacht tot 2030 een jaarlijkse toename van zo’n 3 procent in de wereldwijde handel in zuivelproducten.

De zuivelimport- en export laat volgens de verwachting van Rabobank tot 2030 een stabiele vraag en een niet overspoelde markt zien. Dat blijkt uit hun melkveevisie over de verwachte marktontwikkeling. De verwachte toename komt volgens Rabobank voornamelijk voort uit de wereldwijde bevolkingsgroei en de toenemende zuivelconsumptie per hoofd van de bevolking van 1,5 tot 2 procent per jaar.

Plantaardig alternatief groeit maar geen bedreiging

In de melkveevisie van Rabobank komt naar voren dat de zuivelconsumptie de komende jaren licht verschuift van vloeibare zuivelproducten naar kaas. Ook het aandeel plantaardige zuivelalternatieven zal volgens Rabobank de komende jaren stijgen. Een grote toename wordt met name voorzien in de afzet van plantaardige vloeibare zuivel en yoghurt op de Europese markt. Rabobank voorspelt dat het Europese marktaandeel, inclusief het marktaandeel van het Verenigd Koninkrijk van plantaardige zuiveldranken met 9 procentpunt stijgt tot 13,5 procent in 2035. Rabobank stelt dat dit echter geen bedreiging hoeft te zijn voor de Nederlandse melkveehouder door de ruimte in de markt. De focus op optimalisatie in duurzaamheid blijft volgens de bank hierbij wel noodzakelijk.  

Grootst importerende landen goed voor 60%

De grootste zuivel importerende landen blijven China, Taiwan, Hongkong en de regio’s Afrika en Zuidoost-Azië. Verwacht wordt dat deze landen en regio's tussen 2020 en 2030 zo’n 60 procent van de wereldwijde importvraag invullen. De importvraag vanuit Afrika en Indonesië wordt volgens de prognose van Rabobank steeds groter. Door vergrijzing laat de zuivelimport van China naar verwachting een verschuiving zien van baby- en kindervoeding naar zuivelproducten voor 50-plussers.  

Verenigde Staten verdringt EU als exportregio

De drie grootste zuivel exporterende regio’s blijven volgens de voorspelling van Rabobank de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en de Europese Unie inclusief het Verenigd Koninkrijk (EU-28). Waar de Europese Unie in de periode van 2018 tot en met 2023 de belangrijkste markt met handelsoverschot was, verwacht Rabobank dat dit de komende jaren door de Verenigde Staten wordt ingevuld als gevolg van productiebeperkende maatregelen in Europa. Er wordt een handelsoverschot van 7,5 miljoen ton melkequivalenten voor de Verenigde Staten en 6,7 miljoen ton melkequivalenten voor de EU-28 voorspeld.