Zuivel

Rabobank verwacht voorlopig nog geen betere melkprijs

Melkpoederprijzen staan onder druk door concurrentie uit Nieuw-Zeeland
Melkpoederprijzen staan onder druk door concurrentie uit Nieuw-Zeeland

Nederlandse zuivelwerkers hebben in de afgelopen maanden de melkprijzen stabiel gehouden of licht verlaagd. Gezien de marktomstandigheden blijft er voorlopig nog wel druk op de melkprijzen.

Dit schrijft de Rabobank in een update van de zuivelmarkt.

Vooral poederprijzen onder druk

De Europese zuivelprijzen zijn de afgelopen maanden verder gedaald. Ten opzichte van de prijzen elders in de wereld zijn ze echter nog relatief hoog. Met name de prijzen voor magere melkpoeder staan onder druk en ook de prijzen voor volle melkpoeder en boter daalden. De kaasprijzen waren een stuk stabieler. De spotprijs voor mozzarella is de afgelopen weken zelfs gestegen.

Concurrentie van Nieuw-Zeeland

De Europese prijsdalingen van melkpoeders hebben onder andere te maken met concurrentie vanuit Nieuw-Zeeland. Dit land verkocht altijd veel poeders aan China, maar omdat de Chinese vraag laag is, wordt gezocht naar alternatieve afzetmarkten. Een lichtpuntje is de spotprijs voor boerderijmelk. Die stijgt nu de piek van het productieseizoen in Europa voorbij is. Op basis van de marktomstandigheden verwacht de Rabobank voor de komende maanden echter nog geen substantiële verbetering van de melkprijs.