Zuivel

Rabobank: Polen en Ierland nemen deel Nederlandse melkproductie over

Rabobank verwacht dat de Europese melkproductie tot 2030 jaarlijks met 0,6 procent toeneemt
Rabobank verwacht dat de Europese melkproductie tot 2030 jaarlijks met 0,6 procent toeneemt

De totale melkproductie in Nederland en Frankrijk zal in de komende jaren afnemen, terwijl die in Polen en Ierland juist zal toenemen.

Dat voorspelt Rabobank in zijn melkveevisie ‘Koers bepalen in dynamische omgeving’. Hierin zet de bank de sterktes, zwaktes en verwachte melkproductie in 2030 voor de belangrijkste Europese zuivellanden op een rij.

Wet- en regelgeving laat Nederlandse melkproductie dalen

Rabobank voorziet tot 2030 een toename in de Europese melkproductie van 0,6 procent per jaar. Voor Nederland wordt een dalende melkproductie verwacht, onder andere vanwege toenemende wet- en regelgeving.

Om de onderscheidende exportpositie te behouden is het volgens Rabobank essentieel dat de sector blijft investeren in de ontwikkeling van zuivelproducten die passen bij de veranderende behoeften van de consument. Daarbij helpt ook voorop blijven lopen in bijvoorbeeld dierwelzijn, diergezondheid en antibioticagebruik. ‘Laten zien en vertellen over wat er allemaal verbeterd is de afgelopen jaren is een kans voor de melkveehouderij’, schrijft Rabobank in zijn melkveevisie.

Ook minder melk in Frankrijk

Ook voor Frankrijk voorziet Rabobank een afnemende melkproductie. De oorzaak hiervan is de beperkte groeiambitie van de Franse melkveesector. Door een grote binnenlandse markt, maar tegelijkertijd een grote hoeveelheid stoppers zal de melkproductie in Duitsland ongeveer gelijk blijven.

Professionalisering en lage kostprijs stuwen productie Polen en Ierland

In Polen en Ierland neemt de melkproductie de komende jaren flink toe, verwacht Rabobank. In Polen professionaliseert de melkveehouderij, waardoor de melkproductie gestaag stijgt. Ierland produceert met een lage kostprijs en heeft een duurzaam verhaal, wat positieve effecten heeft op de melkproductie.

Ook in het Verenigd Koninkrijk en Italië neemt de productie van melk volgens de verwachting van Rabobank toe.