Zuivel

Rabobank: ‘Komende maanden nog fragiel evenwicht op zuivelmarkt’

Nederlandse melkveehouders leverden in de eerste vier maanden van 2023 circa 3,8% meer melk dan in dezelfde maanden van 2022. Maar hiermee is de melkproductie dit jaar nog altijd 0,6% minder dan in 2020.
Nederlandse melkveehouders leverden in de eerste vier maanden van 2023 circa 3,8% meer melk dan in dezelfde maanden van 2022. Maar hiermee is de melkproductie dit jaar nog altijd 0,6% minder dan in 2020.

De bodem van de prijzen voor basiszuivelproducten voor het jaar 2023 lijkt bereikt en de melkprijs stabiliseert.

Maar het evenwicht op de zuivelmarkt blijft in de zomermaanden nog fragiel en daarmee lijkt een substantiële prijsstijging er voorlopig niet in te zitten. Dit stelt de Rabobank in een update over de zuivelmarkt.

Tegenstrijdige ontwikkelingen

De marktanalisten van Rabobank zien tegenstrijdige ontwikkelingen. Tijdens de seizoenpiek in de Europese melkaanvoer bleven de spotmarktprijzen voor zuivelproducten stabiel en deze beginnen nu te stijgen. Tegelijkertijd blijft de consumentvraag zwak en zijn de verhandelde volumes beperkt. Voor de zomermaanden verwacht de Rabobank dan ook nog een fragiel prijsevenwicht. De melkprijs stabiliseert, maar een sterke stijging lijkt er nog niet in te zitten.

Groeiverwachting bijgesteld

Later dit jaar zal daar mogelijk verandering in kunnen komen. De verwachte toename van de melkproductie in de belangrijkste exportregio’s wordt voor 2023 geschat op 0,5 procent ten opzichte van 2022. Hiermee lijkt de groei lager uit te pakken dan eerder verwacht, onder andere als gevolg van droogte in delen van Zuid-Amerika en Europa. In de VS blijft de melkproductie naar verwachting wel toenemen, maar deze toename blijft achter bij eerdere voorspellingen. Lagere marges stimuleren Amerikaanse melkveehouders om goedkoper te gaan voeren en niet-renderende koeien af te voeren.