Zuivel

Negatief resultaat januari dwingt DOC Kaas tot 7,55 euro melkprijsverlaging

De marktsituatie is anders uitgepakt dan de zuivelcoöperatie had voorzien
De vraaguitval vanuit de retail is groter dan zuivelcoöperatie DOC had voorzien

Een negatief resultaat over januari dwingt DOC Kaas tot een verlaging van de melkprijs voor februari met 7,55 euro.

De melkprijs komt met deze daling voor leden in februari uit op 57,28 euro per 100 kg.

Vraaguitval onvoorzien groot

Het negatieve resultaat over januari komt volgens DOC voort uit de vraaguitval vanuit de retail voor witte zuivel en kaas. De retailcontracten die de zuivelcoöperatie voor het komende halfjaar heeft afgesloten liggen volgens de coöperatie op een hoog niveau, maar de volumes worden niet afgenomen door de retailers. Hierdoor moeten er alternatieve afzetkanalen op internationale markten worden gezocht. Deze bieden lagere prijzen.

In tegenspraak met signalen

De zuivelcoöperatie laat aan haar leden weten rekening gehouden te hebben met vraaguitval, maar niet in deze mate. ‘Zoals aangegeven vinden wij de melkprijscorrectie zeer teleurstellend. We betreuren ook dat we signalen hebben afgegeven dat de melkprijs minder hard zou dalen dan nu het geval is. De marktsituatie is anders uitgepakt dan we hadden voorzien’, schrijft DOC Kaas aan haar leden.

Inhaaleffect

Hoewel in het derde kwartaal van 2022 de eerste gevolgen van de hoge melkprijs al zichtbaar waren – zowel bij de retail als bij industriële klanten nam de vraag naar zuivel af – hield DOC Kaas de melkprijzen tot en met december 2022 stabiel hoog. In november steeg de melkprijs zelfs nog. Voortkomend uit de actuele marktsituatie heeft DMK – waar DOC Kaas onderdeel van is – te maken met een negatief resultaat over januari, waardoor een correctie is meegenomen in de nieuwste melkprijs.

Wachten op stabilisatie

De zuivelcoöperatie verwacht pas stabilisatie of herstel van de melkprijs als vraag en aanbod weer in balans komen door een zichtbare opleving van de markt of een dalende melkaanvoer.