Zuivel

Nederlandse melkaanvoer in eerste kwartaal 2023 ruim vier procent boven 2022

Al sinds juni vorig jaar produceren Nederlandse melkveehouders meer melk dan het jaar ervoor
Al sinds juni vorig jaar produceren Nederlandse melkveehouders meer melk dan het jaar ervoor

Nederlandse melkveehouders leverden in het eerste kwartaal van dit jaar 3,555 miljard kg melk aan bij zuivelverwerkers. Hiermee lag de melkaanvoer 4,1 procent (141 miljoen kg) hoger dan in 2022.

Dit meldt ketenorganisatie ZuivelNL in haar maandelijks marktbericht.

Ook 11 procent meer slachtingen

Al sinds juni vorig jaar ligt de maandelijkse melkaanvoer boven dat van het jaar ervoor. In maart 2023 werd bijna 4 procent meer melk geproduceerd dan in dezelfde maand in 2022. Opmerkelijk is dat ook het aantal runderslachtingen dit jaar stijgt. In de eerste 15 weken van 2023 werden circa 150.000 runderen geslacht, ruim 11 procent meer dan in de eerste 15 weken van 2022.

Lichte productiestijging in EU

In de gehele EU stijgt de melkaanvoer sinds september vorig jaar maar de groei is niet groot. Zo nam het geproduceerde volume in februari van dit jaar toe met 0,5 procent toe ten opzichte van dezelfde maand in 2022. Overigens zijn er duidelijk verschillen in de productie-ontwikkeling in de verschillende regio’s. In Noordwest Europa (België, Duitsland en Nederland) steeg de productie sterk maar in Zuid Eurpa (Frankrijk, Italië en Spanje) daalde de productie door droogte. Ook Ierse melkveehouders produceerden in februari minder melk.

Wereldwijde productie herstelt

De belangrijkste zuivel exporterende landen in de wereld (inclusief de EU) produceerden in de maanden januari en  februari 0,9 procent meer melk dan een jaar eerder. ZuivelNL karakteriseert deze productietoename als ‘gedeeltelijk herstel’ omdat begin vorig jaar de wereldwijde melkproductie sterk daalde. In februari werd in Nieuw-Zeeland 2 en in de VS circa 1 procent meer melk geproduceerd. In Australië, Argentinië en Uruguay daalde de productie met respectievelijk 5, 1 en 9 procent.