Zuivel

Melkaanvoer in Nederland blijft dalen, maar meer melk in Europa

Over de eerste vier maanden van 2024 ligt de melkaanvoer nu 57 miljoen kg lager dan in de eerste vier maanden van 2023
Over de eerste vier maanden van 2024 ligt de melkaanvoer in Nederland nu 57 miljoen kg lager dan in de eerste vier maanden van 2023

De melkaanvoer in Nederland blijft achter ten opzichte van vorig jaar. In april leverden Nederlandse melkveehouders 1,4 procent minder melk dan in april 2023. 

Over de eerste vier maanden van 2024 ligt de melkaanvoer nu 57 miljoen kg (-1,2%) lager dan in de eerste vier maanden van 2023. Dat blijkt uit het maandelijkse marktbericht zuivel van ZuivelNL, dat de daling toeschrijft aan de naweeën van blauwtong en de afbouw van derogatie. 

Polen sterkste stijger

In Europa neemt de melkaanvoer juist toe. In maart steeg het geleverde volume met 0,6 procent, met lichte groei in onder meer België, Duitsland en Frankrijk. In Polen nam de melkaanvoer in maart (+4%) het sterkst toe, in Ierland nam deze het sterkst af (-6%). Per saldo leverden de Europese melkveehouders in het eerste kwartaal 1,2 procent meer melk dan in 2023. 

Europese melkprijzen iets gedaald

De gemiddelde Europese melkprijs kwam in april uit op 43,97 euro per 100 kg melk, een daling van 0,49 euro ten opzichte van maart. Van de zestien ondernemingen die EDF en ZuivelNL meenemen in de vergelijking hielden de meeste hun melkprijs stabiel. Onder meer een aantal  Ierse fabrieken droeg bij aan de melkprijsdaling doordat een bonus vanwege de extreme natheid in Ierland wegviel. 

Bekijk hier de volledige melkprijsvergelijking van april 2024. De prijzen gelden bij een gemiddelde levering van 1 miljoen kg melk met 4,2% vet en 3,4 % eiwit, bij een kiemgetal van maximaal 24.999 en een celgetal van maximaal 249.999. De prijzen zijn exclusief btw.