Zuivel

Kwartje erbij in april voor melkprijs FrieslandCampina

De garantieprijs van FrieslandCampina stijgt met een kwartje, terwijl de biomelkprijs 1,50 euro inlevert
De garantieprijs van FrieslandCampina stijgt met een kwartje, terwijl de biomelkprijs 1,50 euro inlevert

In april stijgt de garantieprijs van FrieslandCampina met 0,25 euro naar 46,75 euro per 100 kilogram melk. 

De stijging zet hiermee voorzichtig door. Afgelopen maanden kreeg de melkprijs ook een kleine plus. Deze maand is de 0,25 euro het resultaat van een correctie vanwege een te lage inschatting van de referentieprijzen in de vorige periode. De verwachting is echter wel dat de sterke daling van de basiszuivelprijzen in de toekomst kan leiden tot lagere melkprijzen.

Biologische melkprijs gaat omlaag

De biologische melkprijs van de zuivelcoöperatie gaat niet mee in de stijging van de reguliere melkprijs, maar daalt met 1,50 euro naar 56,50 euro per 100 kilogram melk. Ook hier is de verwachting dat de referentieprijzen komende maand(en) gaan dalen.