Zuivel

Koemelkproductie in de EU gestegen naar 155 miljoen ton

Nederland staat drie keer in de top 5 van meest producerende landen binnen de EU
Nederland staat drie keer in de top 5 van meest producerende landen binnen de EU

De koemelkproductie in de Europese Unie is het afgelopen jaar gestegen naar 155,2 miljoen ton. In 2020 lag de productie nog op 154,4 miljoen ton.

Daarmee steeg de totale melkproductie in de Europese Unie naar 161 miljoen ton. Naast koemelk is 3,0 miljoen ton melk afkomstig van schapen, 2,5 miljoen ton van geiten en 0,3 miljoen ton van buffels. Alleen bij koemelk was een duidelijke stijging zichtbaar. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek.

Merendeel geleverd aan zuivelfabrieken

Van de 161 miljoen ton melk ging 150,9 miljoen ton naar zuivelfabrieken. Bijna driekwart van de volle melk werd gebruikt voor de productie van boter en kaas. In totaal werd er in 2021 in Europese zuivelfabrieken 2,3 miljoen ton boter en ‘gele producten’, 10,4 miljoen ton kaas, 13,0 miljoen ton volle melk en 10,0 miljoen ton magere melk geproduceerd.

Het overige deel van de melk werd rechtstreeks op de boerderij gebruikt, zoals door consumptie door het boerengezin, rechtstreekse verkoop aan de consument, directe verwerking of als voer.

Duitse zuivelproductie goed voor een vijfde deel

Duitsland, Frankrijk, Nederland, Polen en Italië produceerden met 64 procent samen bijna twee derde van de totale melkproductie in de Europese Unie. Duitsland blijft met een aandeel van 20,9 procent de grootste zuivelproducent van de Europese Unie, al nam de zuivelproductie daar – net als in Nederland en Frankrijk – af met 2 procent ten opzichte van 2020. Onze oosterburen hadden een aandeel van 19 procent in consumptiemelk, 20 procent in boter, 29 procent in aangezuurde melkproducten zoals yoghurt en 23 procent in kaas. Daarmee stond Duitsland voor al deze producten op de eerste plaats.

Nederland op een na grootste producent van aangezuurde melkproducten

Nederland staat drie keer in de top 5 van de meest producerende landen binnen de Europese Unie. Met een aandeel van 15 procent is Nederland de op een na grootste producent van aangezuurde melkproducten binnen de Europese Unie. Met een aandeel van 9 procent in de productie van boter komt Nederland op de vijfde plaats en met 8 procent op de vierde plaats voor kaas.