Zuivel

Ikwileerlijkezuivel.nl wil tot 12 cent hogere melkprijs betalen

Door de verpakking te standaardiseren kunnen kosten worden bespaard
Door de verpakking te standaardiseren kunnen kosten worden bespaard

De voorbereidingen van Ikwileerlijkezuivel.nl komen op stoom. Met een opvallende advertentie in de dagbladen Tubantia en De Stentor roept de organisatie achter het nieuwe zuivelmerk melkveehouders in Natura 2000-gebieden in Overijssel op zich aan te melden.

Ikwileerlijkezuivel wil de veehouders persoonlijk infomeren over ‘een revolutionaire overeenkomst die melkveehouders gaat helpen om obstakels te overwinnen tijdens de transitie naar boeren in balans met de natuur.’ 

Tot 12 cent boven garantieprijs FrieslandCampina

De organisatie achter het nieuwe zuivelmerk noemt zichzelf ketenregisseur en partner voor melkveehouders in Natura 2000-gebieden. Het bedrijf is gestart met het werven van 10 miljoen kg melk, wat vanaf februari volgend jaar verzuiveld zal gaan worden tot yoghurt. 

‘Achter de schermen werken we al drie jaar aan dit plan. Inmiddels zijn diverse afspraken zo concreet dat we de startdatum kunnen noemen’, vertelt Tom Hooge Venterink van Ikwileerlijkezuivel.nl. Hooge Venterink neemt de marketingzaken voor zijn rekening. Hij legt uit hoe het kan dat de nieuwe zuivelverwerker een melkprijs kan beloven die tot 12 cent hoger is dan de garantieprijs van FrieslandCampina. 

Geld halen uit de hele keten

‘We halen geld uit de hele keten’, vertelt hij. Ten eerste stelt Hooge Venterink dat in het productieproces in de zuivelverwerking nog ‘veel te halen’ is. ‘We willen gaan werken volgens het Tesla-concept. Dat betekent produceren vanuit een sterk vereenvoudigd, gestandaardiseerd concept en niet onnodig allerlei verschillende melkstromen, smaken en verpakkingen introduceren.’ 

Hooge Venterink verwijst daarnaast naar overheden. ‘Provincies en het Rijk willen dat boeren op een meer duurzame manier gaan werken en hebben voor deze transitie geld over. Ook hebben we afspraken met retailers. Zij zijn vanuit wetgeving in groeiende mate verplicht om duurzame voedingsmiddelen in hun schappen aan te bieden. Maar ze zien ook dat het verkoopaandeel van biologische producten daalt. Ze hebben daarom behoefte aan duurzaam geproduceerde producten, waarvoor ze bereid zijn een aantal cent per kg extra te betalen.’ 

Eerste contract met Superunie

Met retailer Superunie is een afname van 10 miljoen liter yoghurt afgesproken vanaf februari 2025. De productie daarvan zal in eigen beheer worden uitgevoerd, waarbij de yoghurt een standaard verpakking van een kg zal krijgen. 

Hooge Venterink verwacht dat er snel voldoende boeren zullen zijn die melk willen leveren. Deze veehouders moeten wel aan de slag met verduurzaming van hun bedrijf. Verschillende verduurzamingsstappen kunnen worden gerealiseerd op basis van zogenoemde kritische prestatie-indicatoren (kpi’s). Deze kunnen via vier verschillende klasses, die het bedrijf verduurzaamingsplateaus noemt, extra melkgeld opleveren.

In potentie 3500 tot 4000 veehouders

Ikwileerlijkezuivel.nl ontstond drie jaar geleden en haalde via een crowdfundingsactie al meer dan 200.000 euro op om de ideeën uit te werken. Wie nu op de site kijkt ziet dat er een team met ervaren specialisten werkzaam is. ‘We moeten de plannen goed presenteren. We willen door onze gesprekspartners serieus genomen worden’, zo klinkt Hooge Venterink ambitieus. 

De potentie is volgens hem groot: er zitten 3500 tot 4000 veehouders in een straal van één kilometer om Natura 2000-gebieden. ‘Deze veehouders zullen gaan krimpen in melkproductie, maar hebben wel een aanvullend verdienmodel nodig om toekomstperspectief en bestaansrecht te houden. Ook zullen we boeren pro-actief ondersteunen om intrekking van vergunningen als gevolg van rechtszaken van activistische natuurorganisaties te voorkomen.’ 

Volgens Hooge Venterink zijn de overeenkomsten met de provincie Overijssel het meest concreet, maar zijn er ook al serieuze gesprekken met de provincies Gelderland en Utrecht.