Zuivel

Garantieprijs FrieslandCampina op 41 euro voor oktober

De gangbare en biologische garantieprijs van FrieslandCampina leveren iets in voor de maand oktober
De gangbare en biologische garantieprijs van FrieslandCampina leveren iets in voor de maand oktober

Met een kwartje eraf ten opzichte van september, komt de garantieprijs van FrieslandCampina voor oktober uit op 41,00 euro per 100 kg melk.

De nieuwe melkprijs is inclusief een kleine positieve correctie over de afgelopen periode. De coöperatie ziet dat de marktvraag nog altijd achterblijft, wat leidt tot lagere boerderijmelkprijzen.

Tot en met oktober is de melkprijs dit jaar gemiddeld 46,65 euro per 100 kg melk. Ten opzichte van vorig jaar – een piekjaar qua garantieprijzen – ligt de melkprijs voor oktober 21 euro lager.

Biomelk levert 50 cent in

De biologische melkprijs daalt 0,50 euro per 100 kg melk vergeleken met september en is voor oktober vastgesteld op 53,75 euro. Vorig jaar werd er in dezelfde maand nog 65,50 euro per 100 kg melk uitbetaald voor biologische melk.