Zuivel

Garantieprijs FrieslandCampina maakt flinke duik met 5,50 euro

In twee maanden nam de garantieprijs van FrieslandCampina bijna tien euro af
In twee maanden nam de garantieprijs van FrieslandCampina bijna tien euro af

De FrieslandCampina-garantieprijs is voor maart vastgesteld op 50,50 euro per 100 kilogram melk. Ten opzichte van februari neemt de melkprijs met 5,50 euro af. Vergeleken met januari is de garantieprijs bijna 10 euro gezakt.

De zuivelcoöperatie verklaart de daling door de nog altijd hoge melkaanvoer in Noordwest-Europa en een achterblijvende vraag. Met een eiwitwaarde van 771,38 euro en vetwaarde 514,26 euro per 100 kilogram boerderijmelk komt de gemiddelde garantieprijs uit op 55,50 euro per 100 kilogram melk. Vorig jaar was de melkprijs in februari 46,50 euro, 4 euro lager dan nu.

Biologische melkprijs stabiel

De biologische melkprijs blijft in maart gelijk aan de melkprijs in februari. De 63,25 euro per 100 kilogram biologische melk kan in stand blijven door een opwaartse correctie in verband met hogere referentieprijzen in de afgelopen periode. Vergeleken met maart vorig jaar, is de biologische melkprijs dit jaar 9 euro hoger.