Zuivel

Gangbare melk met toeslag nu duurder dan bio

Het prijsverschil tussen biologische en gangbare melk is ook in de supermarkt een stuk kleiner geworden
Het prijsverschil tussen biologische en gangbare melk is ook in de supermarkt een stuk kleiner geworden

Voor zowel boer als consument is het prijsverschil tussen biologische en gangbare melk in de afgelopen maanden veel kleiner geworden. Gangbare melkveehouders die een weide- of On the Way to PlanetProof-toeslag krijgen, ontvangen nu zelfs meer dan bij biologische veehouders.

Dat meldt vakblad ZuivelZicht. Waar de garantieprijs voor biologische melk bij FrieslandCampina bijvoorbeeld een jaar geleden 12,25 euro hoger was dan de garantieprijs voor gangbare melk, is dit nu verschil afgenomen naar 1,50 euro per 100 kilogram melk.

Garantieprijs biologisch plust 25 procent

De garantieprijs die FrieslandCampina betaalt voor gangbare melk, is in het afgelopen jaar met 61 procent toegenomen naar een extreem hoog bedrag van 61,25 euro per 100 kilogram melk. Precies een jaar geleden was deze garantieprijs nog 38,00 euro per 100 kilogram melk.

Ook de garantieprijs van biologische melk steeg het afgelopen jaar. Een toename van 25 procent zorgt voor een garantieprijs van 62,75 euro per kilogram melk. 

Langdurige contracten zijn oorzaak

Het verminderende prijsverschil tussen gangbare en biologische melk komt voort uit de prijsvorming van biologische melk. Door contracten die langer duren dan bij de afzet van gangbare melk loopt de prijs voor biologische melk achter op de gangbare melkprijs.

Ook prijsstijgingen van zuivelproducten op de wereldmarkt, dragen bij aan het afnemende verschil. De biologische prijs is grotendeels gebaseerd op de lokale markt.

Gangbare melk levert nu soms meer op

Door de hoge prijsstijging van gangbare melk is het prijsverschil tussen biologische en gangbare melk nihil. Hiermee verdwijnt de premie voor biologische melkveehouders. Wanneer gangbare melkveehouders bij Friesland Campina een vergoeding krijgen voor On the Way to PlanetProof of weidegang, ontvangen zij zelfs meer dan de biologische melkveehouders.

René Cruijssen, voorzitter van afzetcoöperatie Eko Holland verwacht echter dat de biologische melkveehouders nog wel een extra marge overhouden. ‘De melkprijs van Eko Holland is het afgelopen jaar toegenomen met 12 cent. Ik verwacht dat de krachtvoerkosten en andere kosten per geproduceerde liter melk minder zijn toegenomen’, legt hij uit.

Omschakelen nu veel makkelijker

Cruijssen verwacht dat de consument vaker zal kiezen voor biologische zuivel doordat ook het prijsverschil in de supermarkt kleiner is geworden. ‘Hierdoor ontstaan interessante mogelijkheden voor de groei van binnenlandse afzet van dagverse biologische zuivel.’ Eko Holland en FrieslandCampina vragen mede hierom om meer biologische melk. Als een melkveehouder wil omschakelen is het volgens Cruijssen nu het juiste moment. ‘Bij een omschakeling van gangbaar naar biologisch krijg je pas na twee jaar de biologische prijs. Doordat de gangbare prijs zo hoog ligt, is de periode van omschakelen nu veel makkelijker te overbruggen dan eerder’.