Zuivel

FrieslandCampina vergoedt inzet Bovaer bij 600 veehouders

adem
De inzet van Bovaer zorgt in de KringloopWijzer voor 28 procent minder methaanuitstoot

FrieslandCampina heeft nagenoeg de beoogde 600 melkveehouders gevonden die hun melkkoeien het methaanreducerende voederadditief Bovaer willen gaan voeren. 

Dat vertelde Jan Dirk van Mourik, die namens de zuivelcoöperatie in Apeldoorn de plannen voor methaanreductie via voeding toelichtte. 

2500 euro vergoeding bij 1 miljoen kg melk

De zuivelcoöperatie wil de 600 boeren belonen met een vergoeding van 25 euro per kg gevoerd Bovaer. FrieslandCampina gaat ervan uit dat de kostprijs van Bovaer 10, zoals de werknaam luidt, op 19,25 euro per kilo ligt, waardoor een veehouder er een beloning voor zijn inspanningen van 5,75 euro per kilo aan overhoudt. Voor een goede methaanreductie heeft een koe maar een paar gram per dag nodig en op jaarbasis 4 kg. Een bedrijf dat jaarlijks met ruim 100 koeien 1 miljoen kg melk produceert, levert dit een vergoeding op van ongeveer 2500 euro op.

‘We merken een toenemende vraag van bedrijven als McDonald’s, Mars, Nestle en Danone naar zuivel met een lagere CO2-emissie’, aldus Van Mourik. ‘Deze bedrijven worden daartoe gedwongen via EU-wetgeving, maar ook de aandeelhouders vinden duurzaamheid steeds belangrijker. We hebben nu betaalde afspraken kunnen maken voor een hoeveelheid melk van ongeveer 600 melkveehouders die methaan reduceren via Bovaer.’

Methaanreductie van 28 procent

Via de KringloopWijzer en FrieslandCampina’s eigen duurzaamheidsprogramma Foqus planet kan de inzet van Bovaer 10 geregistreerd en geborgd worden. De inzet van 600 mg Bovaer per kg droge stof in het totale rantsoen is in deze programma’s goed voor een reductie van 28 procent methaan. Grofweg wordt er rekening mee gehouden dat het jaarrond voeren een reductie van 1 ton CO2-equivalenten per koe oplevert. Veehouders die al deelnemen aan het programma PlanetProof komen niet in aan aanmerking voor ‘de ontwikkelingsgroep’, zoals Van Mourik het programma aanduidde. Er komt geen aparte melkstroom. Veehouders die reguliere melk of weidemelk leveren komen in aanmerking. 

Maximaal 4 uur werkzaam

De werking van Bovaer op bedrijven die veel weiden is overigens niet optimaal, vertelt Dennis Rijnders, commercieel directeur bij DSM, de producent van Bovaer. ‘Bovaer werkt meteen na de opname, vier uur lang. De effecten op methaanreductie zijn tijdelijk. Je kan er dus ook zo weer mee stoppen.’ 

Voor koeien die meer dan acht uur per dag in de weide doorbrengen is het huidige product nog niet optimaal. ‘Er zijn inmiddels onderzoeken in Vlaanderen die toch ook bij weidegang een langere werkingsduur aantonen. Daarnaast zijn we zelf aan het onderzoeken of we de werking ook kunnen verlengen, met een zogenoemde “slow-release’ variant. Maar het zal nog wel even duren voordat dit op de markt komt.’  

DSM heeft met de zuivel- en voerindustrie afgesproken dat Bovaer alleen via een mineraal- of meelmengsel via de voerfabrieken mag worden verkocht. Het wordt dus niet in een brok geperst en moet voor een optimale werking en controleerbaarheid gemengd in het rantsoen worden gevoerd.

Volgens Rijnders wordt er nu een nieuwere, grote schaal Bovaerfabriek in Schotland gebouwd. Daar zal op termijn een jaarproductie gerealiseerd worden die goed is voor 4 tot 5 miljoen runderen.