Zuivel

FrieslandCampina keert 245 miljoen euro uit voor duurzaamheidsprestaties

Zelf energie opwekken is een van de duurzaamheidsprestaties die beloond wordt in Foqus planet
Zelf energie opwekken is een van de duurzaamheidsprestaties die beloond wordt in Foqus planet

De leden-melkveehouders van FrieslandCampina hebben in 2023 ruim 245 miljoen euro ontvangen voor hun duurzaamheidsprestaties.

Er werd 190 miljoen euro via het beloningssysteem Foqus planet uitgekeerd en 55 miljoen was er voor deelname aan een bijzondere melkstroom als On the way to PlanetProof, biologisch of VLOG. 

Uitkering deels betaald door de klant

FrieslandCampina geeft aan dat uitkeringen voor een deel door de klanten worden betaald, maar ook voor een deel door de onderneming worden gefinancierd en deels via de inleg van 0,60 euro per 100 kg melk door leden-melkveehouders zelf via de coöperatieve inleg. 

Maximaal 3,50 euro toeslag

Het is voor het eerst dat de zuivelcoöperatie de toeslagen volgens een nieuwe systematiek uitbetaalt. Deze systematiek, die de naam Foqus planet Duurzame ontwikkeling heeft, beloont veehouders voor negen duurzaamheidsindicatoren. Die zijn verdeeld over vier verschillende thema’s: diergezondheid en dierwelzijn, klimaat, biodiversiteit en weidegang. De maximale toeslag is 3,50 euro per 100 kg melk. 

Carbon footprint daalde 17 procent in acht jaar

FrieslandCampina wil zich extra inzetten om de broeikasuitstoot per kg melk te verlagen. Daarom kan op dat onderdeel ook de hoogste toeslag van 1,50 per 100 kg melk worden verdiend. In de periode 2015 tot 2023 daalde bij de leden van FrieslandCampina de carbon footprint van 1325 naar 1104 CO2-equivalenten per kg meetmelk,een daling van 17 procent. Vooral een daling van het aantal stuks jongvee en het gebruik van meer duurzaame geteelde krachtvoerbronnen droegen bij aan de daling. De organisatie verwacht dat de daling ook in de cijfers van 2023 te zien zal zijn. Die cijfers worden in juli gepresenteerd.