Zuivel

Einde aan stijging EU-melkproductie na 12 jaar

zeventig
Zeventig procent van de melk in de EU wordt verwerkt tot kaas of boter

In 2022 is een einde gekomen aan de jaarlijkse stijging van de melkproductie in de EU. Vorig jaar produceerden melkveehouders in de Europese Unie 160 miljoen ton rauwe melk.

Dat is 0,3 miljoen ton lager dan in 2021. Sinds 2010 was er een gestage groei van de EU-melkplas. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat.

Zeventig procent EU-melk wordt kaas of boter

De Europese zuivelfabrieken verwerkten 70 procent van deze melkplas tot kaas en boter. Duitsland was de grootste producent van kaas, boter en zure zuivelproducten. Nederland was in 2022 de tweede grootste producent van aangezuurde melkproducten en staat op de vierde plaats qua kaasproductie.