Zuivel

Dankzij belastingmeevaller 7,4 miljoen euro winst voor ZuivelNL

Financieel gezien was 2023 een goed jaar voor ZuivelNL
Financieel gezien was 2023 een goed jaar voor ZuivelNL

ZuivelNL bereikte in 2023 een positief resultaat dankzij een flinke belastingmeevaller. Uiteindelijk kwam de winst uit op 7,4 miljoen euro, zo’n 6,8 miljoen meer dan begroot.

De positieve som is grotendeels dankzij een bijzondere btw-bate, blijkt uit het jaarverslag van ZuivelNL. De belastingdienst besloot dat ZuivelNL btw mag verrekenen, waardoor er in 2023 ongeveer 3,8 miljoen bij het resultaat op kwam. Samen met een verhoogde contributie en kosten die lager uitvielen dan verwacht, draaide de organisatie financieel gezien een goed jaar.

Voorbereid op magere jaren

Dankzij onder meer de belastingmeevaller is het budget voor onderzoek volgens de organisatie weer op niveau en kunnen de lopende activiteiten doorgang vinden. Ook helpt de financiële buffer om eventueel lastige jaren die kunnen volgen door te komen. Hubert Andela, directeur ZuivelNL: ‘We moeten ons als ZuivelNL altijd blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden. Door verschillende scenario’s uit te werken, kan het bestuur in het belang van de leden op tijd keuzes maken.’

Tien procent kosten naar onderzoek

De lasten die bij ZuivelNL op de balans staan zijn vooral het bestuur en personeel van de vereniging (28%), maar de bijdrage om diergezondheid en -welzijn te onderhouden neemt ook 13 procent van de kosten in. Tien procent van de lasten is op het conto van onderzoek en innovatie.