Zuivel

ABN Amro: zuivelproductie nam in 2022 af, maar stijgt dit jaar licht

Een lagere koopkracht, hoge supermarktprijzen en de stikstofperikelen zorgen voor een beperkte stijging van zuivelproductie
Een lagere koopkracht, hoge supermarktprijzen en de stikstofperikelen zorgen voor een beperkte stijging van zuivelproductie

De zuivelproductie nam afgelopen jaar met 3 procent af. De oorzaken daarvoor waren een onstabiel aanbod en een lagere vraag als gevolg van minder koopkracht, hoge supermarktprijzen, een relatief lage melkaanvoer en een kleiner wordende veestapel.

Dit jaar zal de zuivelproductie naar verwachting weer wat toenemen. Dat meldt ABN Amro in het sectorrapport Stand van Food. De bank meldt dat de melkaanvoer dit jaar weer hoger ligt.

Hoewel de melkaanvoer dit jaar hoger ligt, zal de zuivelproductie naar verwachting van ABN Amro maar beperkt toenemen door de huidige stikstofperikelen. Ook blijven een lagere koopkracht en hoge supermarktprijzen de zuivelproductie tegenhouden.

Supermarktverkoop daalt verder

Net als bij veel andere producten nam afgelopen jaar de verkoop van zuivel in de supermarkt af. Uit cijfers van het onderzoeksbureau IRI blijkt dat de verkoop van zuivel in 2022 met 6 procent daalde. ABN Amro meldt dat deze dalende trend zich dit jaar lijkt voort te zetten. De totale supermarktvolumes namen in het eerste kwartaal van dit jaar namelijk nog eens met 5 procent af.

De afnemende volumes in de supermarkt kennen volgens de bank verschillende oorzaken. Zo stelt ABN Amro dat de correctie die voortkwam uit de sterke stijging in supermarktverkoop tijdens de coronapandemie, een stuk dieper is dan verwacht. Vanwege de verminderde koopkracht letten consumenten daarnaast meer op de prijs, die bovendien sterk is gestegen, en kopen ze minder. Ook blijkt uit onderzoek van ABN Amro dat consumenten minder voedsel verspillen en eenvoudigere gerechten koken.

Druk op supermarktvolumes houdt voorlopig aan

ABN Amro verwacht dat de druk op de supermarktvolumes dit jaar blijft. Naar verwachting van het Centraal Plan Bureau (CPB) daalt de koopkracht dit jaar namelijk nog verder met 0,2 procent en herstelt deze pas in 2024 gedeeltelijk. Daarnaast voorziet de bank dat de prijzen in de supermarkt hoog blijven, doordat de prijzen van veel agrarische grondstoffen hoog liggen. ABN Amro meldt dat prijzen nog ver boven het langetermijngemiddelde liggen. Ook de prijzen voor zuivel als grondstof blijven in 2023 onstuimig door onzekere geopolitieke situaties en extreme weersomstandigheden.