Zuivel

ABN Amro verwacht blijvend hoge zuivelprijs in 2023

Europese zuivelhandelaren hebben een gunstige concurrentiepositie door de euro - dollar koers
Europese zuivelhandelaren hebben een gunstige concurrentiepositie door de koers van de euro ten opzichte van de dollar

Ondanks de licht dalende zuivelprijzen op de wereldmarkt, verwacht ABN Amro dat de Nederlandse zuivelprijs in 2023 nog steeds op relatief hoog niveau blijft.

Dat voorspelt de bank in de sectorprognose 2022-2023. De zuivelprijzen lagen dit jaar 50 procent hoger dan in 2021 en zorgden voor een financieel goed jaar voor de Nederlandse melkveehouder.

Gunstige concurrentiepositie Europese zuivelhandelaren

ABN Amro baseert haar voorspelling grotendeels op de gunstige afzet buiten de EU door de lage waarde van de euro in vergelijking met de dollar. Hierdoor hebben Europese zuivelhandelaren een gunstigere concurrentiepositie.

Binnen de Europese Unie kan de vraag naar zuivel in 2023 echter dalen als gevolg van de afnemende koopkracht in verschillende belangrijke Europese afzetlanden.

Europese en Nederlandse melkaanvoer stabiel

ABN Amro voorspelt in de sectorprognose ook dat de Nederlandse melkaanvoer volgend jaar stabiliseert. Bij voldoende regen in 2023 verwacht de bank zelfs een lichte stijging in de aanvoer van Nederlandse melk.

De Europese Commissie verwacht dat ook de Europese melkaanvoer stabiliseert in 2023. Door verkleining van de Europese veestapel voorziet de Europese Commissie, zelfs bij gunstige weersomstandigheden, geen toename van de melkaanvoer in 2023.  

Kosten hebben hoogtepunt bereikt

Dit jaar stegen de kosten voor onder meer veevoer, kunstmest en energie hard. ABN Amro verwacht dat deze kosten hun hoogtepunt hebben bereikt en in 2023 zullen dalen. De hoge kosten van dit jaar wogen bovendien niet op tegen de hoge melkprijs, waardoor 2022 financieel een goed jaar is voor de melkveehouder.