Voeding

Voersupplementen zijn kortste klap om methaanemissie te reduceren

Door toevoegingen aan het voer zoals vetten, kan de methaanemissie door penswerking omlaag
Door toevoegingen aan het voer zoals vetten, kan de methaanemissie door penswerking omlaag

Volgens Deens onderzoek is het inzetten van voersupplementen als Bovaer, vetten en nitraat op korte termijn de effectiefste manier om de methaanuitstoot van melkvee te verlagen

Dit vertelde professor Peter Lund, professor duurzame melkproductie aan de universiteit van Aarhus, op een symposium in Wageningen vorige week. Volgens de professor is 51 procent van de methaanemissie op melkveebedrijven toe te schrijven aan enterisch methaan, het methaan dat wordt uitgescheiden door pensfermentatie. Op het gebied van penswerking is daarom het meeste resultaat te boeken.

Bijna 30% afname van methaanemissie

Binnen het Deense onderzoek is het effect van vet, Bovaer (ook bekend als 3-NOP) en nitraat op methaanemissie en diergezondheid met elkaar vergeleken, ook in combinaties met elkaar. De hoogste reductie in methaan werd gevonden bij 3-NOP, deze leverde een afname in methaan van 27% op. Een combinatie van de drie kwam hierbij in de buurt met 23% afname. ‘De afname door 3-NOP was in lijn der verwachting, maar van de combinatie van de drie hadden we eigenlijk een afname van 50% verwacht’, aldus Lund. Nitraat en vet leverden respectievelijk een afname van 18 en 11% op.

Lagere voeropname als neveneffect

3-NOP had naast methaanreductie invloed op voeropname. Deze ging in de proef 12% omlaag. De combinatie van vet, 3-NOP en nitraat leidden ook tot een lagere voeropname, deze zakte in de proef met 25% ten opzichte van de controlegroep. De melkproductie daalde in beide rantsoenen met 8%.

Genetische verschillen

De bereikte effecten van de supplementen zijn verschillend per dier, zagen de onderzoekers, wat ze verklaren door een verschil in microbiota in de pens en genetica. ‘Vet en nitraat werken op minder verschillende bacteriefamilies dan 3-NOP. Daarnaast zien we ook dat sommige koeien een grotere variatie in methaanemissie laten zien dan anderen, wat genetisch verklaard kan worden’, gaf Lund aan tijdens het symposium. ‘De erfelijkheid is een interessant onderzoeksveld, aangezien de erfelijkheid van methaan vergelijkbaar is met de erfelijkheidsgraad voor melkproductie. Die is dus vrij hoog. Maar als het gaat om op korte termijn methaanemissie reduceren, dan is in onze ogen een voersupplement als 3-NOP de grootste belofte’, verklaart Lund.