Voeding

Verlagen methaanemissie uit pensfermentatie vraagt om veel inspanning

methaanuitstoot
De methaanemissie uit pensfermentatie verlagen is mogelijk, maar vraagt wel om veel maatregelen

Het doel van de Koeien & Kansen-bedrijven om de methaanuitstoot met 15 procent te reduceren, is in 2021 nog niet gehaald. Gemiddeld kwam de methaanemissie uit pensfermentatie op 17,3 kg methaan per ton melk, 0,8 kg boven het doel.

De bedrijven proberen de methaanuitstoot te verlagen door onder andere voermaatregelen toe te passen. De verteerbaarheid van het voer heeft veel invloed op de methaanuitstoot. Zo zorgt graskuil met een hoog NDF-gehalte voor een hogere emissie dan mais met een hoog zetmeelgehalte.

Drie bedrijven halen doel

In 2020 haalden zeven bedrijven het doel, in 2021 waren dat er drie. Wel zitten veel bedrijven in de buurt van het doel. Een bedrijf zit zelfs ver onder het doel, rondom 16 kg methaan per ton melk. Op dat bedrijf krijgen de koeien voeders met een lagere emissiefactor dan gemiddeld.

Veel vers gras pakt minder goed uit

Enkele bedrijven zitten zelfs ruim boven de 18 kg methaan per ton melk. Hier zit voornamelijk veel vers gras en graskuil en minder mais in het rantsoen. Ook is de jongveebezetting in sommige gevallen hoger dan gemiddeld, wat effect heeft op de methaanproductie per kg melk.

Emissiefactor weidegras

De methaanuitstoot is berekend aan de hand van emissiefactoren uit de KringloopWijzer. Die van weidegras is gesteld op 19,2 gram methaan per kg ds, maar kan volgens recente praktijkproeven naar ongeveer 16,5 bijgesteld worden. Met deze emissiefactor zouden nog eens twee bedrijven de doelen bereikt hebben.

Effect op inkomen

Uit het project blijkt dat sturen op pensfermentatie wel mogelijk is, maar erg bewerkelijk. Maatregelen als lichter maaien en meer weiden zijn niet voor elk bedrijf geschikt. Ook economisch is het niet altijd bevorderlijk, omdat het soms vraagt om duurder krachtvoer en vaker maaien.

Meer over de ervaringen van de Koeien & Kansen-bedrijven met het verlagen van de methaanemissie hier te lezen.