Voeding

Toevoegmiddelen Bovaer, SilvAir en Vizura volgend jaar in KringloopWijzer

Veehouders die een erkend toevoegmiddel gebruiken zien dit in 2024 terug in een lagere koolstofvoetafdruk per kg melk in de uitkomsten van de KringloopWijzer 2023.
Veehouders die een erkend toevoegmiddel gebruiken, zien dit in 2024 terug in een lagere koolstofvoetafdruk per kilogram melk in de uitkomsten van de KringloopWijzer 2023

Volgend jaar worden drie producten waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze de broeikasgasuitstoot verlagen, opgenomen in de KringloopWijzer.

Dit betekent dat veehouders die deze producten gebruiken dit in 2024 terugzien in een lagere koolstofvoetafdruk per kilogram melk in de uitkomsten van de KringloopWijzer 2023.

Effect op methaanvorming in pens

Het gaat onder andere om het voederadditief Bovaer van DSM (wetenschappelijke naam 3-nitroöxypropanol, ofwel 3-NOP), dat de emissie van methaan in de pens beperkt.

Veehouders kunnen dit middel zelf toevoegen aan het basisrantsoen. Voor het effect op de methaanuitstoot wordt in de KringloopWijzer rekening gehouden met de dosering. Ook wordt gecorrigeerd voor het aantal uren weidegang.

Toevoegen aan basisrantsoen

Ook SivAir van Cargill (werkzame stof calciumammoniumnitraat) is een middel dat veehouders zelf kunnen toevoegen aan het basisrantsoen en ook dit middel heeft effect op de vorming van methaan in de pens. Dit effect neemt toe bij een hogere dosering, maar neemt af bij een hogere drogestofopname. Daarom wordt voor het uiteindelijke effect rekening gehouden met zowel de dosering van het middel als de drogestofopname.

Nitrificatieremmer voor drijfmest

Het derde middel is Vizura van BASF met 3,4-dimethylpyrazolefosfaat als werkzame stof. Dit middel kan vlak voor het uitrijden worden toegevoegd aan drijfmest of digestaat en is geregistreerd als nitrificatieremmer in de Europese meststoffenwetgeving. Het middel beperkt het risico op de uitspoeling van nitraat, maar ook de vorming van lachgas.

Claims wetenschappelijk onderbouwd

Bedrijven die een middel willen laten opnemen in de KringloopWijzer, kunnen hiervoor bij ZuivelNL een verzoek indienen. Voordat een middel wordt opgenomen, moet de claim van de fabrikant wetenschappelijk zijn getoetst. Ook moet het effect op de uitkomst van de KringloopWijzer kunnen worden geborgd.