Voeding

Tarwe behandeld met ureum kan soja vervangen

Tarwe behandelen met ureum verhoogt het eiwitgehalte en beperkt het risico op pensverzuring
Tarwe behandelen met ureum verhoogt het eiwitgehalte en beperkt het risico op pensverzuring

Met ureum behandelde tarwe kan voedingstechnisch en financieel een interessant alternatief zijn voor soja.

Deze conclusie trekt onderzoeks- en adviesbureau Inagro uit een voerproef in de praktijk.

Meer eiwit en minder zuur

Met ureum behandelde tarwe (MUBT) wordt gemaakt door geplette tarwe te mengen met een product dat ureum en urease bevat. Inagro gebruikte hiervoor ureumhoudende pellets. Het mengsel moet minimaal drie weken afgedicht worden bewaard. In deze periode zet het enzym urease onder invloed van vocht de aanwezige ureum om tot ammoniak en kooldioxide. Deze gassen worden vervolgens omgezet in ammoniumbicarbonaat. De ammonium is in de pens van de koe een bron voor de vorming van microbieel eiwit terwijl bicarbonaat de zuurgraad buffert.

Veilig meer tarwe voeren

MUBT bevat volgens de producent 2,6 keer zo veel ruw eiwit en 1,8 keer zoveel DVE als onbehandelde tarwe. Het eerste effect wordt veroorzaakt door de toevoeging van niet-eiwit stikstof uit ureum. Het tweede effect is te danken aan een verhoging van de productie van microbieel eiwit. Dit maakt MUBT een interessant alternatief voor soja. Door de bufferende werking van het gevormde bicarbonaat kan via MUBT ook meer tarwe worden gevoerd zonder het risico op pensverzuring.

Tot vijftig cent hoger voersaldo per dag

Om het effect van MUBT in de praktijk te testen voerde Inagro een pilotproef uit op twee melkveebedrijven. Op het eerste bedrijf werd 0,75 kg soja vervangen door 1 kg MUBT die was geproduceerd door 175 kg ureumhoudende pellets te mengen met 1000 kg tarwe. Door de rantsoenaanpassing steeg de productie van de koeien met 0,07 kg vet en eiwit per koe per dag en daalde de voeropname met 0,7 kg per koe per dag. Hierdoor steeg het voersaldo met 50 cent per dier per dag.

Rendement afhankelijk van voerprijzen

Het financieel rendement van het voeren van MUBT is afhankelijk van de melkprijs en de prijzen voor de verschillende voergrondstoffen. De voerproeven werden uitgevoerd tussen december 2021 en maart 2022. In deze periode kostte geplette tarwe 321 euro per ton en sojaschroot met 44 procent ruw eiwit 575 euro per ton. De melkprijs was circa 43 euro per 100 liter. De MUBT had een kostprijs van 450 euro per ton. ‘Bij deze prijzen is soja vervangen door MUBT financieel interessant’, concluderen de onderzoekers.