Voeding

Stikstofefficiëntie omhoog door om de dag weinig eiwit voeren

Door om de dag de koeien uit te dagen met een lager eiwitniveau, gaat de eiwitefficiëntie omhoog
Door om de dag de koeien uit te dagen met een lager eiwitniveau, gaat de eiwitefficiëntie omhoog

In het stalseizoen 2022/2023 heeft Agro-Innovatiecentrum De Marke een proef gedaan met om de dag voeren van een laag eiwitniveau in het rantsoen. De stikstofefficiëntie ging met 4 procent omhoog.

In de proef werden de opgestalde koeien in twee groepen gesplitst, waarbij één groep een afwisselend eiwitgehalte werd gevoerd. Op even dagen kregen ze 150 g eiwit/kg ds, op oneven dagen was dit 139 g/kg ds. Het rantsoen op de oneven dagen bevatte minder penseiwit en iets meer energie. De controlegroep kreeg alle dagen een rantsoen met 150 g ruw eiwit per kg ds.

Stikstofefficiëntie naar 38 procent

Gedurende de eerste drie weken produceerde de proefgroep 0,8 kg meer melk dan de groep zonder afwisselend eiwitgehalte. De gehalten in de melk bleven vrijwel gelijk. De hogere melkproductie kan volgens de onderzoekers komen doordat de koeien efficiënter gebruik maken van het aanwezige eiwit, doordat ze worden uitgedaagd met het lagere eiwitniveau. De stikstofefficiëntie ging naar 38 procent, 4 procent hoger dan de controlegroep.

Technisch probleem was te grote uitdaging

Door een technisch probleem kreeg de proefgroep na de eerste drie weken vier dagen achtereen het lage eiwitniveau van 139 g/kg ds. Deze uitdaging was te groot om niet ten koste te gaan van melkproductie: gemiddeld produceerden de koeien in de proefgroep toen 0,7 kg minder dan de controlegroep.

Gelijk oversteken in het rantsoen

Uit de proef concluderen de onderzoekers dat het verbeteren van stikstofefficiëntie (en daarmee een lagere stikstofexcretie) bereikt kan worden met het om-en-om voeren. Om dat in de praktijk simpel te kunnen doen, adviseren de onderzoekers de afwisseling in het basisrantsoen te doen. Zo kan een portie eiwitrijk voer omgeruild worden door een gelijke portie eiwitarm, energierijk voer. Op die manier hebben de koeien geen last van wisselende krachtvoerhoeveelheden.