Voeding

Ruweiwitgehalte in melkveerantsoen bijna op niveau streefdoel 2025

Ook de stikstof- en fosfaatuitstoot daalden in het derde kwartaal en liggen ruim onder het sectorplafond
Ook de stikstof- en fosfaatuitstoot daalden in het derde kwartaal en liggen ruim onder het sectorplafond

Het verwachte ruweiwitgehalte in het melkveerantsoen is in het derde kwartaal van dit jaar verder gedaald naar 161 gram ruw eiwit per kg droge stof.

Daarmee wordt het streefdoel van 160 gram ruw eiwit per kg droge stof in het melkveerantsoen in 2025 nu al bijna gehaald. Dat meldt het CBS in de Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest over het derde kwartaal van 2022.

De oorzaak van het lagere ruweiwitgehalte is volgens het CBS de aandacht die melkveehouders en adviseurs hier de laatste jaren voor hebben. Daarnaast speelt het lage ruweiwitgehalte in de voorjaars- en zomerkuilen van dit jaar, als gevolg van de droge perioden, een rol.

Stikstofuitstoot daalt verder

Ook de stikstofuitstoot van de Nederlandse melkveestapel ligt lager dan in het tweede kwartaal van dit jaar, blijkt uit de cijfers van het CBS. De uitstoot is met 1,9 miljoen kg gezakt naar 267,1 miljoen kg. Daarmee ligt de stikstofuitstoot van de Nederlandse melkveestapel ruim 5 procent onder het sectorplafond van 281,8 miljoen kg. Het CBS wijt dat voornamelijk aan het lagere stikstofgehalte in de graskuilen van 2021 en 2022.  

Fosfaatuitstoot 10 miljoen kg onder sectorplafond

De fosfaatuitstoot blijft in het derde kwartaal verder dalen. Waar in het tweede kwartaal een jaarlijkse uitstoot van 76,2 miljoen kg werd verwacht, voorspelt het CBS in het derde kwartaal dat de uitstoot van fosfaat op 74,9 miljoen kg komt te liggen.