Voeding

Proef op De Marke: vet in rantsoen reduceert methaanemissie

Met pensbestendig vet in het rantsoen ging de methaanemissie uit pensfermentatie omlaag op De Marke
Met pensbestendig vet in het rantsoen ging de methaanemissie uit pensfermentatie omlaag op De Marke

Agro-innovatiecentrum De Marke deed vorig jaar binnen de projecten Koeien & Kansen en Integraal Aanpakken praktijkervaring op met pensbestendig vet in het rantsoen. Hierdoor nam de methaanemissie uit pensfermentatie per liter melk af.

Tijdens de periode dat het vet werd toegevoegd ging de methaanuitstoot uit pensfermentatie per kg meetmelk met 11 procent omlaag. Er werd tussen 17 oktober en 20 november 2022 pensbestendige palmolie (MilkPower HF180) aan het rantsoen toegevoegd. Volgens de methaanmonitor (een tool ontwikkeld binnen het project Koeien & Kansen) leidt 200 gram vet per koe per dag tot een reductie van 3 gram CO2-equivalenten per koe per dag bij pensfermentatie. De broeikasgasemissie in zijn geheel stijgt volgens de methaanmonitor met 40 gram CO2-equivalenten per koe per dag bij 200 gram vet in het rantsoen.

3 kilogram melk erbij

Volgens berekeningen van De Marke kostte het voeren van vet 0,36 euro per koe per dag. Om de kosten te kunnen dekken zou de melkproductie met 0,57 kg per koe per dag moeten stijgen. In de periode dat het praktijkbedrijf vet voerde is de melkproductie met 3 kg per dag gestegen.

De Marke vermoedt dat de gestegen melkproductie deels komt door de bijdrage van vet aan het rantsoen, maar kan de grootte van de bijdrage niet met zekerheid vaststellen. Het rantsoen draagt hier ook sterk aan bij, aangezien deze is aangepast tijdens de periode dat vet is gevoerd. Eerst werd vers gras gevoerd in de stal, daarna werd omgeschakeld naar graskuil met bierbostel.