ZuivelNL steekt geld in onderzoek naar sorghum en weegbree


ZuivelNL ziet kansen voor toedienen van kalk bij mest uitrijden met sleepvoet
maandag, 24 december, 2018

De themagroep Onderzoek & Innovatie van ZuivelNL adviseert het bestuur van de ketenorganisatie om financieel bij te dragen aan onderzoek naar sorghum, kruidenrijk grasland met smalle weegbree, mestscheiding in melkveestallen en emissiearm mest uitrijden.

ZuivelNL ziet potentie voor de teelt van sorghum als voedergewas in de melkveehouderij. Door naast gras en mais een derde gewas op te nemen in het bouwplan kan de rotatie worden verruimd en zouden de nadelen van continuteelt kunnen worden voorkomen.

Komend jaar start een vierjarig onderzoeksproject naar de teelt en voeropname. Daarbij is er ook aandacht voor rassenveredeling

Smalle weegbree

Ook een veld- en voerproef met smalle weegbree op VIC Zegveld krijgt financiering van ZuivelNL. De teelt van smalle weegbree zou kunnen helpen om de benutting van stikstof te verbeteren.

Een veldproef wees dit jaar al uit dat kruidenrijk grasland met smalle weegbree voor wat betreft opbrengst of voederwaarde niet onder hoeft te doen voor een monocultuur van gras.

Kalk met sleepvoetmachine

Naast onderzoek naar nieuwe gewassen ondersteunt ZuivelNL ook een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor mestscheiding in bestaande stallen.

Daarnaast wordt de werking onderzocht van een sleepvoetmachine die bij het uitrijden van mest een mengsel van water en kalk over de meststrook spoelt. Dit onderzoek start met een laboratoriumproef om de optimale dosering van kalksuspensie vast te stellen. Daarna worden op klei- en veengrond veldmetingen uitgevoerd.

 

 


0 reacties

ZuivelNL ziet kansen voor toedienen van kalk bij mest uitrijden met sleepvoet
maandag, 24 december, 2018

De themagroep Onderzoek & Innovatie van ZuivelNL adviseert het bestuur van de ketenorganisatie om financieel bij te dragen aan onderzoek naar sorghum, kruidenrijk grasland met smalle weegbree, mestscheiding in melkveestallen en emissiearm mest uitrijden.

ZuivelNL ziet potentie voor de teelt van sorghum als voedergewas in de melkveehouderij. Door naast gras en mais een derde gewas op te nemen in het bouwplan kan de rotatie worden verruimd en zouden de nadelen van continuteelt kunnen worden voorkomen.

Komend jaar start een vierjarig onderzoeksproject naar de teelt en voeropname. Daarbij is er ook aandacht voor rassenveredeling

Smalle weegbree

Ook een veld- en voerproef met smalle weegbree op VIC Zegveld krijgt financiering van ZuivelNL. De teelt van smalle weegbree zou kunnen helpen om de benutting van stikstof te verbeteren.

Een veldproef wees dit jaar al uit dat kruidenrijk grasland met smalle weegbree voor wat betreft opbrengst of voederwaarde niet onder hoeft te doen voor een monocultuur van gras.

Kalk met sleepvoetmachine

Naast onderzoek naar nieuwe gewassen ondersteunt ZuivelNL ook een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor mestscheiding in bestaande stallen.

Daarnaast wordt de werking onderzocht van een sleepvoetmachine die bij het uitrijden van mest een mengsel van water en kalk over de meststrook spoelt. Dit onderzoek start met een laboratoriumproef om de optimale dosering van kalksuspensie vast te stellen. Daarna worden op klei- en veengrond veldmetingen uitgevoerd.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.