Zelfde opbrengst, maar betere benutting door bijbemesten mais


In Nederland wordt de bemesting voor maisteelt nog voor of tijdens het zaaien gedaan
maandag, 14 februari, 2022

Precisiebemesting levert niet direct een hogere opbrengst, maar wel een betere benutting van meststoffen.

Dat was de conclusie tijdens de jaarlijkse themabijeenkomst van de Commissie bemesting grasland en voedergewassen.

Mais bijbemesten in buitenland

Met name bij mais bleek dat een deel van de bemesting toedienen tijdens het groeiseizoen zorgt voor een betere benutting. ‘Er zijn al diverse landen waar bijbemesten gedurende het groeiseizoen volledig plaatsvindt. Mais neemt in juni en juli ook de meeste mineralen op terwijl we het hier in Nederland allemaal voor of tijdens het zaaien toedienen’, vertelde Herman Krebbers van het teeltonderzoeksbedrijf Delphy in de online bijeenkomst. ‘Bekend was ook al dat bijbemesten vooral effect heeft bij een gift van stikstof en kali. Enkel stikstof geeft nauwelijks effect.’

Deel drijfmest vervangen

Delphy zette afgelopen jaar een vergelijkingsproef op in Overijssel en Flevoland om de effecten van bijbemesten in Nederland te beproeven. Ten opzichte van de reguliere bemesting van 45 kuub drijfmest werd in twee stroken 25 kuub drijfmest verstrekt. Deze twee stroken kregen in de loop van het seizoen op basis van de Eurofins bijmestmonitor een bijbemesting op maat. Eén strook kreeg extra kunstmest met een spaakwielbemester en de andere strook kreeg het mineralenconcentraat Groene Weidemeststof. Gemiddeld werd bij beide stroken 70 kilo stikstof extra bemest. Alle stroken, inclusief de controlestrook met 45 kuub drijfmest hadden 25 kilo stikstof aan kunstmest in de rij gekregen op het moment van zaaien.

Groene Weidemeststof geeft laag bodemoverschot

De opbrengst lag bij zowel de strook met kunstmest als de strook met Groene Weidemeststof op hetzelfde niveau en nauwelijks onder de controlestrook met de reguliere bemesting. De stikstofbenutting in kilo mais per kilo stikstof lag bij de percelen met bijmesting wel duidelijk hoger met een waarde van 100 ten opzichte van 80 bij de reguliere bemesting. Dat had ook effect op het stikstofbodemoverschot. De strook met de reguliere bemesting kwam op een overschot van 126 kilo stikstof per hectare, het deel dat was bijbemest met de spaakwielbemester had een bodemoverschot van 109 kilo stikstof. De strook die was bijbemest met mineralenconcentraat Groene Weidemeststof scoorde veruit het laagste bodemoverschot: 67 kilo stikstof.

Combineren met schoffelen of onderzaai

De effecten van bijbemesten kunnen nog groter worden als volgens Krebbers beter is in te schatten wat het echte opbrengstpotentieel is van het gewas op die grond. ‘Daarnaast is met bijbemesten beter in te spelen op de groeiomstandigheden zoals overmatige regen of droogte. Meer praktijktesten en onderzoek moeten handvatten geven voor nog betere adviesdoseringen voor bijbemesten. Op diverse plekken is inmiddels mechanisatie aanwezig voor bijbemesten en zeker als dat wordt gecombineerd met onderzaai of schoffelen wordt het steeds interessanter.’


0 reacties

In Nederland wordt de bemesting voor maisteelt nog voor of tijdens het zaaien gedaan
maandag, 14 februari, 2022

Precisiebemesting levert niet direct een hogere opbrengst, maar wel een betere benutting van meststoffen.

Dat was de conclusie tijdens de jaarlijkse themabijeenkomst van de Commissie bemesting grasland en voedergewassen.

Mais bijbemesten in buitenland

Met name bij mais bleek dat een deel van de bemesting toedienen tijdens het groeiseizoen zorgt voor een betere benutting. ‘Er zijn al diverse landen waar bijbemesten gedurende het groeiseizoen volledig plaatsvindt. Mais neemt in juni en juli ook de meeste mineralen op terwijl we het hier in Nederland allemaal voor of tijdens het zaaien toedienen’, vertelde Herman Krebbers van het teeltonderzoeksbedrijf Delphy in de online bijeenkomst. ‘Bekend was ook al dat bijbemesten vooral effect heeft bij een gift van stikstof en kali. Enkel stikstof geeft nauwelijks effect.’

Deel drijfmest vervangen

Delphy zette afgelopen jaar een vergelijkingsproef op in Overijssel en Flevoland om de effecten van bijbemesten in Nederland te beproeven. Ten opzichte van de reguliere bemesting van 45 kuub drijfmest werd in twee stroken 25 kuub drijfmest verstrekt. Deze twee stroken kregen in de loop van het seizoen op basis van de Eurofins bijmestmonitor een bijbemesting op maat. Eén strook kreeg extra kunstmest met een spaakwielbemester en de andere strook kreeg het mineralenconcentraat Groene Weidemeststof. Gemiddeld werd bij beide stroken 70 kilo stikstof extra bemest. Alle stroken, inclusief de controlestrook met 45 kuub drijfmest hadden 25 kilo stikstof aan kunstmest in de rij gekregen op het moment van zaaien.

Groene Weidemeststof geeft laag bodemoverschot

De opbrengst lag bij zowel de strook met kunstmest als de strook met Groene Weidemeststof op hetzelfde niveau en nauwelijks onder de controlestrook met de reguliere bemesting. De stikstofbenutting in kilo mais per kilo stikstof lag bij de percelen met bijmesting wel duidelijk hoger met een waarde van 100 ten opzichte van 80 bij de reguliere bemesting. Dat had ook effect op het stikstofbodemoverschot. De strook met de reguliere bemesting kwam op een overschot van 126 kilo stikstof per hectare, het deel dat was bijbemest met de spaakwielbemester had een bodemoverschot van 109 kilo stikstof. De strook die was bijbemest met mineralenconcentraat Groene Weidemeststof scoorde veruit het laagste bodemoverschot: 67 kilo stikstof.

Combineren met schoffelen of onderzaai

De effecten van bijbemesten kunnen nog groter worden als volgens Krebbers beter is in te schatten wat het echte opbrengstpotentieel is van het gewas op die grond. ‘Daarnaast is met bijbemesten beter in te spelen op de groeiomstandigheden zoals overmatige regen of droogte. Meer praktijktesten en onderzoek moeten handvatten geven voor nog betere adviesdoseringen voor bijbemesten. Op diverse plekken is inmiddels mechanisatie aanwezig voor bijbemesten en zeker als dat wordt gecombineerd met onderzaai of schoffelen wordt het steeds interessanter.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.