Weiden en lage excretie toch te combineren


Bedrijven die jaarlijks tot 1000 uur weiden scoren geen hogere stikstof- en fosfaatexcretie dan bedrijven die opstallen
woensdag, 19 oktober, 2016

Melkveebedrijven die jaarlijks tot duizend uur weiden scoren geen hogere fosfaat- en stikstofexcretie dan bedrijven die opstallen. Meer uren weiden manifesteert zich wel in extra excretie.

Dit blijkt uit een analyse van Wageningen UR en PPP-Agro Advies. Regelmatig krijgt de KringloopWijzer het verwijt ervoor te zorgen dat de koeien in Nederland minder weidegang krijgen. Maar Michel de Haan, projectleider bij Wageningen UR, en Barend Meerkerk, adviseur bij PPP-Agro Advies, leggen in de Veeteeltuitgave van oktober 2 uit dat de werkelijkheid genuanceerder ligt.

Bijsturen met fosforarme voeders

Ze analyseerden bijna drieduizend ingevulde Kringloopwijzers uit 2013 en 2014. Daarbij splitsten ze de melkveebedrijven op basis van het aantal uren weidegang per jaar. Meest opvallende conclusie was de stabiele fosfaat- en stikstofexcretie per ton melk voor de bedrijven die maximaal duizend uur weidegang per jaar aanbieden. ‘Deze melkveehouders zijn dankzij een slimme bijvoeding en vakmanschap bij weidegang in staat om de hogere stikstof- en fosforgehalten uit het weidegras te benutten. Ze sturen bij met krachtvoer en bijproducten, die minder fosfor bevatten’, vertelt Michel de Haan.

Ook bij veel weiden spreiding in excretie

Als staatssecretaris Martijn van Dam de Kringloopwijzer goedkeurt als instrument om de fosfaatproductie van de veestapel te verantwoorden, ligt het voor de hand dat veehouders gaan sturen op een lagere fosfaatexcretie per kilo melk. Bedrijven die meer dan duizend uur per jaar weiden blijken in de analyse een hogere fosfaatexcretie per kilo melk te realiseren. De conclusie dat die bedrijven minder zullen gaan weiden en verder intensiveren ligt voor het oprapen. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om een lage excretie te realiseren, geven Meerkerk en De Haan aan. Want ook bij deze bedrijven is de spreiding tussen bedrijven onderling enorm.

Vakkundig weiden

Niet in de laatste plaats maakt ook het vakmanschap in het weiden een verschil. Meerkerk wijst er op dat met weidegang een goede mineralenbenutting ook in de KringloopWijzer tot uitdrukking komt, mits er maar serieus geweid wordt. ‘Weiden is niet buiten het gras laten vertrappen en binnen het aangekochte voer opvreten.’

Lees meer over weidegang en de excretie van stikstof en fosfaat in het Veeteeltnummer dat morgen bij de Nederlandse lezers in de bus valt.


0 reacties

Bedrijven die jaarlijks tot 1000 uur weiden scoren geen hogere stikstof- en fosfaatexcretie dan bedrijven die opstallen
woensdag, 19 oktober, 2016

Melkveebedrijven die jaarlijks tot duizend uur weiden scoren geen hogere fosfaat- en stikstofexcretie dan bedrijven die opstallen. Meer uren weiden manifesteert zich wel in extra excretie.

Dit blijkt uit een analyse van Wageningen UR en PPP-Agro Advies. Regelmatig krijgt de KringloopWijzer het verwijt ervoor te zorgen dat de koeien in Nederland minder weidegang krijgen. Maar Michel de Haan, projectleider bij Wageningen UR, en Barend Meerkerk, adviseur bij PPP-Agro Advies, leggen in de Veeteeltuitgave van oktober 2 uit dat de werkelijkheid genuanceerder ligt.

Bijsturen met fosforarme voeders

Ze analyseerden bijna drieduizend ingevulde Kringloopwijzers uit 2013 en 2014. Daarbij splitsten ze de melkveebedrijven op basis van het aantal uren weidegang per jaar. Meest opvallende conclusie was de stabiele fosfaat- en stikstofexcretie per ton melk voor de bedrijven die maximaal duizend uur weidegang per jaar aanbieden. ‘Deze melkveehouders zijn dankzij een slimme bijvoeding en vakmanschap bij weidegang in staat om de hogere stikstof- en fosforgehalten uit het weidegras te benutten. Ze sturen bij met krachtvoer en bijproducten, die minder fosfor bevatten’, vertelt Michel de Haan.

Ook bij veel weiden spreiding in excretie

Als staatssecretaris Martijn van Dam de Kringloopwijzer goedkeurt als instrument om de fosfaatproductie van de veestapel te verantwoorden, ligt het voor de hand dat veehouders gaan sturen op een lagere fosfaatexcretie per kilo melk. Bedrijven die meer dan duizend uur per jaar weiden blijken in de analyse een hogere fosfaatexcretie per kilo melk te realiseren. De conclusie dat die bedrijven minder zullen gaan weiden en verder intensiveren ligt voor het oprapen. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om een lage excretie te realiseren, geven Meerkerk en De Haan aan. Want ook bij deze bedrijven is de spreiding tussen bedrijven onderling enorm.

Vakkundig weiden

Niet in de laatste plaats maakt ook het vakmanschap in het weiden een verschil. Meerkerk wijst er op dat met weidegang een goede mineralenbenutting ook in de KringloopWijzer tot uitdrukking komt, mits er maar serieus geweid wordt. ‘Weiden is niet buiten het gras laten vertrappen en binnen het aangekochte voer opvreten.’

Lees meer over weidegang en de excretie van stikstof en fosfaat in het Veeteeltnummer dat morgen bij de Nederlandse lezers in de bus valt.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.