Weidegang heeft geen negatief effect op eiwit van eigen land


Weidegang is voor extensieve bedrijven een goede manier om het eiwit van eigen land optimaal te benutten
dinsdag, 15 mei, 2018

Melkveehouders die hun koeien weiden, realiseren geen minder hoge zelfvoorzieningsgraad voor eiwit dan opstallers. Dit blijkt uit een analyse van de resultaten van 913 KringloopWijzers uit 2017 van veehouders die leveren aan Bel Leerdammer.

De analyse is uitgevoerd in het kader van het project ‘Eiwit van eigen land’, dat in opdracht van ZuivelNL wordt uitgevoerd door PPP-Agro Advies en Wageningen Livestock Research. De uitkomst logenstraft een deel van de kritiek op het advies van de Comissie Grondgebondenheid. Volgens critici zou sturen op eiwit van eigen land veehouders stimuleren om hun koeien op te stallen.

Tot 18.000 kilo voordeel weidegang

Op zowel weidende als niet-weidende bedrijven neemt de zelfvoorzieningsgraad af naarmate de melkproductie per hectare toeneemt. Op extensievere bedrijven, met minder dan 18.000 kilo melk per hectare, is het aandeel eiwit van eigen land duidelijk hoger op melkveebedrijven met weidegang dan op bedrijven zonder weidegang. Vanaf een intensiteit van ongeveer 19.000 kilo melk per hectare is er gemiddeld geen verschil in zelfvoorzieningsgraad voor eiwit tussen weidende en niet-weidende bedrijven.

Intensieve bedrijven geen verschil

‘Weidegang is voor extensieve bedrijven een goede manier om het eiwit van eigen land optimaal te benutten’, concluderen de onderzoekers. ‘Voor intensieve bedrijven is er geen verschil in het gemiddelde percentage eiwit van eigen land tussen weidende en niet-weidende bedrijven. Het vakmanschap van de veehouder zal hier doorslaggevend zijn.’

Advies grondgebondenheid

Het kengetal percentage eiwit van eigen land speelt een belangrijke rol in het advies van de Commissie Grondgebondenheid. In 2025 moet minimaal 65 procent van het eiwit in het gevoerde rantsoen op een melkveebedrijf afkomstig zijn van grond van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving, zo luidt een van de belangrijkste aanbevelingen.

 

 


0 reacties

Weidegang is voor extensieve bedrijven een goede manier om het eiwit van eigen land optimaal te benutten
dinsdag, 15 mei, 2018

Melkveehouders die hun koeien weiden, realiseren geen minder hoge zelfvoorzieningsgraad voor eiwit dan opstallers. Dit blijkt uit een analyse van de resultaten van 913 KringloopWijzers uit 2017 van veehouders die leveren aan Bel Leerdammer.

De analyse is uitgevoerd in het kader van het project ‘Eiwit van eigen land’, dat in opdracht van ZuivelNL wordt uitgevoerd door PPP-Agro Advies en Wageningen Livestock Research. De uitkomst logenstraft een deel van de kritiek op het advies van de Comissie Grondgebondenheid. Volgens critici zou sturen op eiwit van eigen land veehouders stimuleren om hun koeien op te stallen.

Tot 18.000 kilo voordeel weidegang

Op zowel weidende als niet-weidende bedrijven neemt de zelfvoorzieningsgraad af naarmate de melkproductie per hectare toeneemt. Op extensievere bedrijven, met minder dan 18.000 kilo melk per hectare, is het aandeel eiwit van eigen land duidelijk hoger op melkveebedrijven met weidegang dan op bedrijven zonder weidegang. Vanaf een intensiteit van ongeveer 19.000 kilo melk per hectare is er gemiddeld geen verschil in zelfvoorzieningsgraad voor eiwit tussen weidende en niet-weidende bedrijven.

Intensieve bedrijven geen verschil

‘Weidegang is voor extensieve bedrijven een goede manier om het eiwit van eigen land optimaal te benutten’, concluderen de onderzoekers. ‘Voor intensieve bedrijven is er geen verschil in het gemiddelde percentage eiwit van eigen land tussen weidende en niet-weidende bedrijven. Het vakmanschap van de veehouder zal hier doorslaggevend zijn.’

Advies grondgebondenheid

Het kengetal percentage eiwit van eigen land speelt een belangrijke rol in het advies van de Commissie Grondgebondenheid. In 2025 moet minimaal 65 procent van het eiwit in het gevoerde rantsoen op een melkveebedrijf afkomstig zijn van grond van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving, zo luidt een van de belangrijkste aanbevelingen.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.