Vrijwillige voermaatregelen centraal in sectorplan stikstofuitstoot


Maaien op het juiste moment zorgt voor kuilen met een passend eiwitgehalte
woensdag, 22 mei, 2019

LTO Nederland, Nevedi, NMV, netwerk GRONDig, NZO en NAJK hebben gezamenlijk een plan opgesteld voor het verlagen van de stikstofproductie uit de melkveehouderij. Hierbij staat communicatie over voer- en managementmaatregelen centraal.

De aanleiding voor het plan is de prognose dat de stikstofproductie in 2018 ongeveer vier procent boven het nationale sectorplafond is uitgekomen.

Dit was voor minister Schouten aanleiding om te wijzen op de dreiging van een generieke korting. Deze zou kunnen worden afgewend als de sector zelf maatregelen zou nemen om de stikstofproductie te verlagen.

Invloed van droogte

De stikstofoverschrijding in 2018 komt volgens de opstellers van het plan onder andere voort uit een forse verhoging van de melkproductie en een hogere krachtvoergift per koe. Ook het dalend aandeel snijmais en het toenemend aandeel gras in het rantsoen als gevolg van de aangescherpte derogatie-eisen speelt een rol.

Ten slotte wijzen de partijen op de droogte in 2018. Die leidde niet alleen tot het voeren van meer krachtvoer om ruwvoertekorten te compenseren, maar veroorzaakte ook hogere stikstofgehalten in het gras.

 Kuilen met passend eiwit

De betrokken partijen denken dat de gewenste verlaging van de stikstofproductie bereikt kan worden met aanpassingen in het voermanagement. Ze zien de KringloopWijzer als een onmisbaar instrument om melkveehouders inzicht te geven in de stikstofefficëntie van hun bedrijfsvoering. Ze geven aan dat ureumgehalte in de tankmelk een goede indicator is voor de benutting van stikstof uit voer.

Naast het beter uitbalanceren van energie en eiwit in het rantsoen worden in het rapport maatregelen in het graslandmanagement genoemd zoals het optimaliseren van de bemesting. Ook het winnen van kuilen met een passend eiwitgehalte en een bewuste beweidingsstrategie zouden volgens de sectorpartijen kunnen bijdragen aan de gewenste verlaging van de stikstofproductie.

 

 


0 reacties

Maaien op het juiste moment zorgt voor kuilen met een passend eiwitgehalte
woensdag, 22 mei, 2019

LTO Nederland, Nevedi, NMV, netwerk GRONDig, NZO en NAJK hebben gezamenlijk een plan opgesteld voor het verlagen van de stikstofproductie uit de melkveehouderij. Hierbij staat communicatie over voer- en managementmaatregelen centraal.

De aanleiding voor het plan is de prognose dat de stikstofproductie in 2018 ongeveer vier procent boven het nationale sectorplafond is uitgekomen.

Dit was voor minister Schouten aanleiding om te wijzen op de dreiging van een generieke korting. Deze zou kunnen worden afgewend als de sector zelf maatregelen zou nemen om de stikstofproductie te verlagen.

Invloed van droogte

De stikstofoverschrijding in 2018 komt volgens de opstellers van het plan onder andere voort uit een forse verhoging van de melkproductie en een hogere krachtvoergift per koe. Ook het dalend aandeel snijmais en het toenemend aandeel gras in het rantsoen als gevolg van de aangescherpte derogatie-eisen speelt een rol.

Ten slotte wijzen de partijen op de droogte in 2018. Die leidde niet alleen tot het voeren van meer krachtvoer om ruwvoertekorten te compenseren, maar veroorzaakte ook hogere stikstofgehalten in het gras.

 Kuilen met passend eiwit

De betrokken partijen denken dat de gewenste verlaging van de stikstofproductie bereikt kan worden met aanpassingen in het voermanagement. Ze zien de KringloopWijzer als een onmisbaar instrument om melkveehouders inzicht te geven in de stikstofefficëntie van hun bedrijfsvoering. Ze geven aan dat ureumgehalte in de tankmelk een goede indicator is voor de benutting van stikstof uit voer.

Naast het beter uitbalanceren van energie en eiwit in het rantsoen worden in het rapport maatregelen in het graslandmanagement genoemd zoals het optimaliseren van de bemesting. Ook het winnen van kuilen met een passend eiwitgehalte en een bewuste beweidingsstrategie zouden volgens de sectorpartijen kunnen bijdragen aan de gewenste verlaging van de stikstofproductie.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.