Voersaldo wereldwijd met ruim een derde gedaald


Het voersaldo daalde in 2015 wereldwijd naar 28 dollar per honderd kilo melk
maandag, 24 oktober, 2016

Het voersaldo per kilo melk is vorig jaar wereldwijd met 36 procent gedaald. Dat staat in het nieuwe IFCN Dairy Report van 2016 dat onlangs is verschenen.

De daling is het gevolg van de lagere melkprijs: een gemiddelde melkveehouder ontving in 2015 een ‘wereldmarktprijs’ van 28 dollar per honderd kilo melk, 34 procent minder dan in 2014. Ook de voerprijs daalde, gemiddeld met 18,3 procent, maar deze afname was onvoldoende om de afgenomen melkopbrengst te compenseren.

Het IFCN-rapport gaat bij de berekening van het gemiddelde voersaldo uit van een standaard voerverbruik van 300 gram per kilo melk.

Belgische melkproductie weinig lucratief

De samenstellers van de uitgave berekenden van 105 landen wereldwijd ook de melk-voerprijsratio. Dit kengetal zegt in feite hoeveel kilo voer (uitgaande van tarwe en soja) een veehouder kan kopen voor de opbrengst van één kilo melk. Het produceren van melk met krachtvoer wordt economisch pas aantrekkelijk bij een ratio hoger dan 1,5.

In 56 procent van de landen daalde de melk-voerprijsratio. Gemiddeld daalde het kengetal van 1,54 in 2014 naar 1,25 in 2015. De spreiding tussen landen is groot: het meest lucratief produceren boeren in landen als Canada, Cyprus, Korea en Venezuela (ratio >2), het minst lucratief is de melkproductie in Afghanistan, Namibië, Peru, maar ook Nieuw-Zeeland en België (ratio <1). Nederland scoorde in het onderzoek een melk-voerprijsratio tussen de 1 en 1,5.


0 reacties

Het voersaldo daalde in 2015 wereldwijd naar 28 dollar per honderd kilo melk
maandag, 24 oktober, 2016

Het voersaldo per kilo melk is vorig jaar wereldwijd met 36 procent gedaald. Dat staat in het nieuwe IFCN Dairy Report van 2016 dat onlangs is verschenen.

De daling is het gevolg van de lagere melkprijs: een gemiddelde melkveehouder ontving in 2015 een ‘wereldmarktprijs’ van 28 dollar per honderd kilo melk, 34 procent minder dan in 2014. Ook de voerprijs daalde, gemiddeld met 18,3 procent, maar deze afname was onvoldoende om de afgenomen melkopbrengst te compenseren.

Het IFCN-rapport gaat bij de berekening van het gemiddelde voersaldo uit van een standaard voerverbruik van 300 gram per kilo melk.

Belgische melkproductie weinig lucratief

De samenstellers van de uitgave berekenden van 105 landen wereldwijd ook de melk-voerprijsratio. Dit kengetal zegt in feite hoeveel kilo voer (uitgaande van tarwe en soja) een veehouder kan kopen voor de opbrengst van één kilo melk. Het produceren van melk met krachtvoer wordt economisch pas aantrekkelijk bij een ratio hoger dan 1,5.

In 56 procent van de landen daalde de melk-voerprijsratio. Gemiddeld daalde het kengetal van 1,54 in 2014 naar 1,25 in 2015. De spreiding tussen landen is groot: het meest lucratief produceren boeren in landen als Canada, Cyprus, Korea en Venezuela (ratio >2), het minst lucratief is de melkproductie in Afghanistan, Namibië, Peru, maar ook Nieuw-Zeeland en België (ratio <1). Nederland scoorde in het onderzoek een melk-voerprijsratio tussen de 1 en 1,5.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.