Vlaamse mestbank: voorzichtig bemesten vanwege droogte


De Vlaamse mestbankt waarschuwt voor uitspoeling bij bemesten na de oogst
donderdag, 6 augustus, 2015

De Vlaamse mestbank waarschuwt landbouwers voorzichtig te bemesten na de oogst. Vooral op percelen waar de oogst minder was door de droogte van de afgelopen maanden, is grote voorzichtigheid geboden, met het oog op het uitspoelen van nutriënten.

Met het vijfde mestactieprogramma (MAP 5) wil de Vlaamse overheid samen met land- en tuinbouwers de waterkwaliteit verbeteren. Om te zorgen dat nutriënten niet uitspoelen, is het belangrijk dat landbouwers deskundig bemesten. De mestbank attendeert daarom op de regels voor het bemesten in de maand augustus.
Die regels hebben betrekking op de inzaai van een nateelt, vanggewas of specifieke teelt. Ook moeten landbouwers rekening houden met een maximale dosis.

Nateelt of vanggewas

In MAP 5 zijn de meststoffen opgedeeld in drie types. Stalmest, champost en traagwerkende meststoffen vallen onder type 1. Kunstmest, spuistroom en effluent vormen type 3. Alle overige meststoffen zijn van type 2. Wanneer landbouwers bemesten met meststoffen van type 1, is het niet nodig een nateelt of vanggewas in te zaaien. Bij gebruik van mesttypes 2 en 3 is dat wel nodig.
Wanneer in juli is geoogst, moet er uiterlijk 31 juli een nateelt of uiterlijk 31 augustus een vanggewas zijn ingezaaid. Bij oogsten in augustus geldt dat er uiterlijk op 31 augustus een vanggewas moet zijn ingezaaid. Wanneer dat niet gebeurt, blijft de grond te lang onbedekt en kunnen nutriënten uitspoelen.
Niet alle nateelten worden beschouwd als vanggewas. Een gewas is een vanggewas wanneer het laat in het najaar nog voldoende nutrienten opneemt. Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij is te lezen welke gewassen daarvoor in aanmerking komen.

Specifieke teelt

Ook wanneer er voor 1 september een specifieke teelt wordt ingezaaid, is het nog mogelijk te bemesten na de oogst. Specifieke teelten zijn:  fruit, bepaalde groenten (zie Vlaamse Landmaatschappij), aardbeien, sierteelt en boomkweek, spruitkool en graszoden.


0 reacties

De Vlaamse mestbankt waarschuwt voor uitspoeling bij bemesten na de oogst
donderdag, 6 augustus, 2015

De Vlaamse mestbank waarschuwt landbouwers voorzichtig te bemesten na de oogst. Vooral op percelen waar de oogst minder was door de droogte van de afgelopen maanden, is grote voorzichtigheid geboden, met het oog op het uitspoelen van nutriënten.

Met het vijfde mestactieprogramma (MAP 5) wil de Vlaamse overheid samen met land- en tuinbouwers de waterkwaliteit verbeteren. Om te zorgen dat nutriënten niet uitspoelen, is het belangrijk dat landbouwers deskundig bemesten. De mestbank attendeert daarom op de regels voor het bemesten in de maand augustus.
Die regels hebben betrekking op de inzaai van een nateelt, vanggewas of specifieke teelt. Ook moeten landbouwers rekening houden met een maximale dosis.

Nateelt of vanggewas

In MAP 5 zijn de meststoffen opgedeeld in drie types. Stalmest, champost en traagwerkende meststoffen vallen onder type 1. Kunstmest, spuistroom en effluent vormen type 3. Alle overige meststoffen zijn van type 2. Wanneer landbouwers bemesten met meststoffen van type 1, is het niet nodig een nateelt of vanggewas in te zaaien. Bij gebruik van mesttypes 2 en 3 is dat wel nodig.
Wanneer in juli is geoogst, moet er uiterlijk 31 juli een nateelt of uiterlijk 31 augustus een vanggewas zijn ingezaaid. Bij oogsten in augustus geldt dat er uiterlijk op 31 augustus een vanggewas moet zijn ingezaaid. Wanneer dat niet gebeurt, blijft de grond te lang onbedekt en kunnen nutriënten uitspoelen.
Niet alle nateelten worden beschouwd als vanggewas. Een gewas is een vanggewas wanneer het laat in het najaar nog voldoende nutrienten opneemt. Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij is te lezen welke gewassen daarvoor in aanmerking komen.

Specifieke teelt

Ook wanneer er voor 1 september een specifieke teelt wordt ingezaaid, is het nog mogelijk te bemesten na de oogst. Specifieke teelten zijn:  fruit, bepaalde groenten (zie Vlaamse Landmaatschappij), aardbeien, sierteelt en boomkweek, spruitkool en graszoden.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.