Veertig procent Nederlands landbouwareaal gemengd gebruikt


Gebruik van landbouwpercelen tussen 2009 en 2019. Blauw is veehouderij, oranje is akkerbouw en groen is gemengd (bron: basisregistratie percelen, opgesteld door Prolander)
dinsdag, 24 maart, 2020

Bijna 40 procent van het Nederlands landbouwareaal is in de afgelopen tien jaar gebruikt voor de teelt van zowel voedergewassen voor de veehouderij als akkerbouwgewassen, bollen of vollegrondsgroenten.

Dit blijkt uit een overzicht dat in het kader van het programma ‘Duurzame melkveehouderij Drenthe’ werd opgesteld op basis van gegevens uit de basisregistratie percelen.

Limburg meest gemengd

Met 67 procent gemengd gebruik is de provincie Limburg koploper als het gaat om de uitwisseling van grond tussen veehouderij en akkerbouw. De provincie Noord-Brabant volgt met 58 procent op de tweede en Drenthe met 53 procent op de derde plaats. In Flevoland en Noord-Holland werd bijna de helft van de percelen in de afgelopen tien jaar gemengd gebruikt.

De minste uitwisseling van grond vindt plaats in de provincies Utrecht (17%), Friesland (22%) en Zuid-Holland (25%).

Overzichtskaart

In de nevenstaande kaart is een overzicht gegeven van het gebruik van landbouwpercelen in de afgelopen tien jaar. Blauwe percelen zijn uitsluitend gebruikt voor de teelt van voedergewassen (gras, mais en voederbieten), oranje percelen enkel voor akkerbouwgewassen, bollen en vollegrondsgroenten en gele percelen voor de teelt van meerjarige gewassen, bijvoorbeeld fruitteelt en boomkwekerij.

Gemengd gebruikte percelen zijn groen gekleurd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen frequente grondruil (meer dan twee keer gewisseld in tien jaar, donkergroen) en minder frequente grondruil (lichtgroen).

Duurzame Melkveehouderij Drenthe

‘De kaart laat zien dat er naast akkerbouw en veehouderij nog een derde vorm van grondgebruik is die iedereen – behalve de boeren zelf – lijkt te zijn vergeten’, stelt Giske Warringa.

Warringa is projectleider van het project ‘Samenwerking akkerbouw en veehouderij’, dat een onderdeel is van het programma ‘Duurzame melkveehouderij Drenthe’. Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincie Drenthe, landbouworganisaties (LTO Noord en DAJK), natuurorganisaties (Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe.

Vruchtwisseling verdient aandacht

‘Voor gemengd grondgebruik  zou veel meer aandacht moeten zijn in de discussies over een duurzame melkveehouderij’, vindt Warringa. Nu is dit nog onderbelicht in beleid (bijvoorbeeld mestwetgeving en GLB), onderzoek, onderwijs en advisering, geeft ze aan.

In het tweede nummer van maart besteedt Veeteelt uitgebreid aandacht aan het thema vruchtwisseling. De nieuwe Veeteelt valt eind deze week in de brievenbus.

 


0 reacties

Gebruik van landbouwpercelen tussen 2009 en 2019. Blauw is veehouderij, oranje is akkerbouw en groen is gemengd (bron: basisregistratie percelen, opgesteld door Prolander)
dinsdag, 24 maart, 2020

Bijna 40 procent van het Nederlands landbouwareaal is in de afgelopen tien jaar gebruikt voor de teelt van zowel voedergewassen voor de veehouderij als akkerbouwgewassen, bollen of vollegrondsgroenten.

Dit blijkt uit een overzicht dat in het kader van het programma ‘Duurzame melkveehouderij Drenthe’ werd opgesteld op basis van gegevens uit de basisregistratie percelen.

Limburg meest gemengd

Met 67 procent gemengd gebruik is de provincie Limburg koploper als het gaat om de uitwisseling van grond tussen veehouderij en akkerbouw. De provincie Noord-Brabant volgt met 58 procent op de tweede en Drenthe met 53 procent op de derde plaats. In Flevoland en Noord-Holland werd bijna de helft van de percelen in de afgelopen tien jaar gemengd gebruikt.

De minste uitwisseling van grond vindt plaats in de provincies Utrecht (17%), Friesland (22%) en Zuid-Holland (25%).

Overzichtskaart

In de nevenstaande kaart is een overzicht gegeven van het gebruik van landbouwpercelen in de afgelopen tien jaar. Blauwe percelen zijn uitsluitend gebruikt voor de teelt van voedergewassen (gras, mais en voederbieten), oranje percelen enkel voor akkerbouwgewassen, bollen en vollegrondsgroenten en gele percelen voor de teelt van meerjarige gewassen, bijvoorbeeld fruitteelt en boomkwekerij.

Gemengd gebruikte percelen zijn groen gekleurd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen frequente grondruil (meer dan twee keer gewisseld in tien jaar, donkergroen) en minder frequente grondruil (lichtgroen).

Duurzame Melkveehouderij Drenthe

‘De kaart laat zien dat er naast akkerbouw en veehouderij nog een derde vorm van grondgebruik is die iedereen – behalve de boeren zelf – lijkt te zijn vergeten’, stelt Giske Warringa.

Warringa is projectleider van het project ‘Samenwerking akkerbouw en veehouderij’, dat een onderdeel is van het programma ‘Duurzame melkveehouderij Drenthe’. Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincie Drenthe, landbouworganisaties (LTO Noord en DAJK), natuurorganisaties (Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe.

Vruchtwisseling verdient aandacht

‘Voor gemengd grondgebruik  zou veel meer aandacht moeten zijn in de discussies over een duurzame melkveehouderij’, vindt Warringa. Nu is dit nog onderbelicht in beleid (bijvoorbeeld mestwetgeving en GLB), onderzoek, onderwijs en advisering, geeft ze aan.

In het tweede nummer van maart besteedt Veeteelt uitgebreid aandacht aan het thema vruchtwisseling. De nieuwe Veeteelt valt eind deze week in de brievenbus.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.