Tot dertig procent minder methaan bij weidegang


Kort gras in het rantsoen zorgt voor lagere emissies
maandag, 7 februari, 2022

De methaanemissie van rantsoenen op basis van volledige weidegang ligt tien tot dertig procent lager dan rantsoenen die gebaseerd zijn op graskuil.

Dat blijkt uit een recent afgerond onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoekers op de Dairy Campus in Leeuwarden. De emissies bij rantsoenen op basis van volledig stalvoeren behaalden nul tot twintig procent lagere emissies ten opzichte van graskuilrantsoenen.

Minder emissie met jong gras

Het seizoen alsook de groeiomstandigheden van het verse gras en de kwaliteit van de graskuilen zijn bepalend voor het exacte percentage van het verschil in emissies. Vooral in het voorjaar wanneer het verse gras nog jong is, zijn er grote verschillen met graskuilrantsoenen. Ook het voeren van vers gras met een korte lengte is gunstig voor een lagere emissie-uitstoot. De uitstoot bij rantsoenen met kort gras lag in het voorjaar tien procent lager dan bij rantsoenen met lang gras.

Rekenregels in KringloopWijzer

De onderzoeken naar de effecten van het voeren van vers gras op emissies krijgen een vervolg. De onderzoekers willen nu bekijken hoe de resultaten ook meegenomen kunnen worden in de KringloopWijzer. De KringloopWijzer berekent de emissie van vers gras en zomerstalvoedering zonder te corrigeren voor de versgraskwaliteit. De berekening voor emissie van graskuil corrigeert de KringloopWijzer al wél voor de graskwaliteit. De gemeten methaanemissie voor vers gras was lager dan voorspeld met behulp van de KringloopWijzer-rekenregels. Om dit beter te kunnen verklaren, zal de komende jaren verder onderzocht worden hoe een koe vers gras precies afbreekt.


0 reacties

Kort gras in het rantsoen zorgt voor lagere emissies
maandag, 7 februari, 2022

De methaanemissie van rantsoenen op basis van volledige weidegang ligt tien tot dertig procent lager dan rantsoenen die gebaseerd zijn op graskuil.

Dat blijkt uit een recent afgerond onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoekers op de Dairy Campus in Leeuwarden. De emissies bij rantsoenen op basis van volledig stalvoeren behaalden nul tot twintig procent lagere emissies ten opzichte van graskuilrantsoenen.

Minder emissie met jong gras

Het seizoen alsook de groeiomstandigheden van het verse gras en de kwaliteit van de graskuilen zijn bepalend voor het exacte percentage van het verschil in emissies. Vooral in het voorjaar wanneer het verse gras nog jong is, zijn er grote verschillen met graskuilrantsoenen. Ook het voeren van vers gras met een korte lengte is gunstig voor een lagere emissie-uitstoot. De uitstoot bij rantsoenen met kort gras lag in het voorjaar tien procent lager dan bij rantsoenen met lang gras.

Rekenregels in KringloopWijzer

De onderzoeken naar de effecten van het voeren van vers gras op emissies krijgen een vervolg. De onderzoekers willen nu bekijken hoe de resultaten ook meegenomen kunnen worden in de KringloopWijzer. De KringloopWijzer berekent de emissie van vers gras en zomerstalvoedering zonder te corrigeren voor de versgraskwaliteit. De berekening voor emissie van graskuil corrigeert de KringloopWijzer al wél voor de graskwaliteit. De gemeten methaanemissie voor vers gras was lager dan voorspeld met behulp van de KringloopWijzer-rekenregels. Om dit beter te kunnen verklaren, zal de komende jaren verder onderzocht worden hoe een koe vers gras precies afbreekt.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.