Toevoegen organische stof zorgt voor betere waterberging


Jaarlijks wordt 1 tot 4 procent van de organische stof in de bodem afgebroken. Deze kan onder meer aangevuld worden door het perceel te bemesten met ruige stalmest
donderdag, 20 augustus, 2020

Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt. Meer organische stof levert daarnaast een positieve bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid.

Een goede bodemstructuur is dan ook essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Dat stellen onderzoekers die betrokken zijn bij de KringloopWijzer.

Positief voor waterkwaliteit

De bodem is één van de belangrijkste productiefactoren voor een ondernemer. Het is belangrijk om het organischestofgehalte van de bodem op peil te houden of juist te verbeteren. Door een hoger organischestofgehalte kunnen meer nutriënten worden gebonden en kan meer water worden vastgehouden. Dit beperkt de uit- en afspoeling van nutriënten en zorgt voor een betere waterberging in een perceel en zorgt voor minder droogteschade.

Ruige stalmest en/of compost

Jaarlijks wordt 1 tot 4 procent van de organische stof in de bodem afgebroken. Deze kan onder andere aangevuld worden door het perceel te bemesten met ruige stalmest en/of compost. Compost heeft als voordeel dat het veel effectieve organische stof bevat.
Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld toepassen van een goede groenbemester na mais, meer grasteelt, strokenteelt of niet-kerende grondbewerking, de leeftijd van de zode van blijvend grasland verhogen, het gebruik van vaste mest, maar ook het gebruik van slootmaaisel als bemesting.

Koeien & Kansen-bedrijven proberen met dit soort maatregelen het organischestofgehalte van bepaalde percelen te verhogen. Dit wordt ook gemonitord op deze bedrijven.

Afnemende behoefte beregenen

De genoemde maatregelen leiden tot een verbetering van de bodemvruchtbaarheid en de aanvoer van mineralen, wat het watervasthoudend vermogen van een perceel verbetert. Ook vormen ze een stimulans voor het bodemleven. De grond wordt luchtiger en leidt tot een betere beworteling. Er zullen daardoor minder plassen op het land komen te staan na een hevige regenbui.

Serie Kringlooptips

Deze informatie is afkomstig van adviseurs en/of onderzoekers van het project KringloopWijzer en maakt onderdeel uit van een serie Kringlooptips.


0 reacties

Jaarlijks wordt 1 tot 4 procent van de organische stof in de bodem afgebroken. Deze kan onder meer aangevuld worden door het perceel te bemesten met ruige stalmest
donderdag, 20 augustus, 2020

Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt. Meer organische stof levert daarnaast een positieve bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid.

Een goede bodemstructuur is dan ook essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Dat stellen onderzoekers die betrokken zijn bij de KringloopWijzer.

Positief voor waterkwaliteit

De bodem is één van de belangrijkste productiefactoren voor een ondernemer. Het is belangrijk om het organischestofgehalte van de bodem op peil te houden of juist te verbeteren. Door een hoger organischestofgehalte kunnen meer nutriënten worden gebonden en kan meer water worden vastgehouden. Dit beperkt de uit- en afspoeling van nutriënten en zorgt voor een betere waterberging in een perceel en zorgt voor minder droogteschade.

Ruige stalmest en/of compost

Jaarlijks wordt 1 tot 4 procent van de organische stof in de bodem afgebroken. Deze kan onder andere aangevuld worden door het perceel te bemesten met ruige stalmest en/of compost. Compost heeft als voordeel dat het veel effectieve organische stof bevat.
Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld toepassen van een goede groenbemester na mais, meer grasteelt, strokenteelt of niet-kerende grondbewerking, de leeftijd van de zode van blijvend grasland verhogen, het gebruik van vaste mest, maar ook het gebruik van slootmaaisel als bemesting.

Koeien & Kansen-bedrijven proberen met dit soort maatregelen het organischestofgehalte van bepaalde percelen te verhogen. Dit wordt ook gemonitord op deze bedrijven.

Afnemende behoefte beregenen

De genoemde maatregelen leiden tot een verbetering van de bodemvruchtbaarheid en de aanvoer van mineralen, wat het watervasthoudend vermogen van een perceel verbetert. Ook vormen ze een stimulans voor het bodemleven. De grond wordt luchtiger en leidt tot een betere beworteling. Er zullen daardoor minder plassen op het land komen te staan na een hevige regenbui.

Serie Kringlooptips

Deze informatie is afkomstig van adviseurs en/of onderzoekers van het project KringloopWijzer en maakt onderdeel uit van een serie Kringlooptips.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.