Tien actuele vragen over het vernieuwde mestbeleid


Tien vragen en antwoorden duiden de huidige ontwikkelingen van het toekomstige mestbeleid
donderdag, 19 december, 2013

Het nieuws over het toekomstige mestbeleid rolt deze laatste weken van het jaar over elkaar heen. Daarom zet Veeteelt tien actuele vragen op een rij.

Nieuws was onder andere dat de mestverwerkingsplicht voor bedrijven met een mestoverschot deze week werd goedgekeurd door de Eerste Kamer. Daarnaast stuurde staatsecretaris Dijksma vorige week een brief naar de Tweede Kamer voor het instellen van een fosfaatreferentie voor melkveebedrijven om het mestoverschot op sector- en bedrijfsniveau niet te laten toenemen.

Duidelijkheid over derogatie

Ook is de planning dat Brussel nog deze week een besluit neemt over het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn, waar de verlenging van derogatie en de pilotstatus van de KringloopWijzer onderdeel van uitmaken.

Om binnen de huidige ontwikkelingen van het toekomstige mestbeleid nu de kansen en bedreigingen voor het eigen melkveebedrijf te ontdekken, is lastig. Daarom heeft Veeteelt op tien actuele vragen antwoorden geformuleerd, met hulp van Wiebren van Stralen, beleidsadviseur mest en milieu bij LTO Nederland. De komende dagen zullen deze vragen via veeteelt.nl worden uitgeserveerd.

Klik hier voor vraag en antwoord 1 over hoe de nieuwe mestmaatregelen de sectorontwikkelingen gaan sturen.

Morgen behandelen we vraag 2 die gaat over het interpreteren van de fosfaatreferentie, ook voor extensieve bedrijven.


4 reacties

Tien vragen en antwoorden duiden de huidige ontwikkelingen van het toekomstige mestbeleid
donderdag, 19 december, 2013

Het nieuws over het toekomstige mestbeleid rolt deze laatste weken van het jaar over elkaar heen. Daarom zet Veeteelt tien actuele vragen op een rij.

Nieuws was onder andere dat de mestverwerkingsplicht voor bedrijven met een mestoverschot deze week werd goedgekeurd door de Eerste Kamer. Daarnaast stuurde staatsecretaris Dijksma vorige week een brief naar de Tweede Kamer voor het instellen van een fosfaatreferentie voor melkveebedrijven om het mestoverschot op sector- en bedrijfsniveau niet te laten toenemen.

Duidelijkheid over derogatie

Ook is de planning dat Brussel nog deze week een besluit neemt over het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn, waar de verlenging van derogatie en de pilotstatus van de KringloopWijzer onderdeel van uitmaken.

Om binnen de huidige ontwikkelingen van het toekomstige mestbeleid nu de kansen en bedreigingen voor het eigen melkveebedrijf te ontdekken, is lastig. Daarom heeft Veeteelt op tien actuele vragen antwoorden geformuleerd, met hulp van Wiebren van Stralen, beleidsadviseur mest en milieu bij LTO Nederland. De komende dagen zullen deze vragen via veeteelt.nl worden uitgeserveerd.

Klik hier voor vraag en antwoord 1 over hoe de nieuwe mestmaatregelen de sectorontwikkelingen gaan sturen.

Morgen behandelen we vraag 2 die gaat over het interpreteren van de fosfaatreferentie, ook voor extensieve bedrijven.

4 reacties


Reacties

Er is duidelijkheid gekomen na 'n periode van gissen over 'n mogelijk antwoord van de overheid op 'n dreigend mestoverschot .Daarop voorsorterend, was menig melkveehouder dit jaar al bezig zijn veestapel flink uit te breiden voor het geval er dierrechten, of iets dergelijks, zouden komen. "Totaal zinloos" las ik enkele maanden geleden in 'Nieuwe Oogst" in het interview van Sjoerd Hofstee met Wiebren van Stralen, specialist mest en milieu bij LTO. Volgens deze laatste verkeerden deze veehouders in 'n begrijpellijke maar onterechte reflex:: " als er 'n referentiepunt komt ligt dat zeker vóór 2013 " liet hij optekenen, Je was dus toch al te laat nu nog de stallen met dat doel vol te zetten. Blijkbaar niet dus, 2013 is wel degelijk 'n referentiejaar. In welke reflex verkeert Wiebren zelf, nu blijkt dat hij zijn volgers behoorlijk op het verkeerde been heeft gezet?

het zou best kunnen 2013 als referentiejaar genomen word. Eerst zien dan geloven. Vraag me alleen af waarom al die verschillende refentiejaren? Als er dan toch dierrechten moeten komen waarom dan niet kijken naar hoeveel dieren er volgens de vergunning op het bedrijf gehouden mogen worden? Want zonder slecht te spreken...er zijn nu gewoon veel bedrijven die hun stallen zovol hebben zitten dat er meer dieren gehouden worden dan er eigenlijk volgens de vergunning mag. Plus daarbij dat het quotum nu ook nog eens overschreden dreigt te worden. Dus quotum moet weg omdat we er weer meer melk produceren dan we eigenlijk mogen... Ben zelf gewoon behoorlijk huiverig voor een nieuw systeem dat gaat komen. Zeg niet dat het nu met het quotumsysteem goed geregeld is, maar er ligt nu wel een systeem waar we mee kunnen werken. Met een dierrechten of fosfaatsysteem ben ik bang dat we de overheid weer een nieuw instrument geven om een volgende saneringsronde over de sector uit te voeren. Waarom een fosfaatsysteem invoeren als we toch al een fosfaatrichtlijn hebben over hoeveel fosfaat er nu op land mag...die norm gaat steeds lager en we krijgen een systeem dat hierop gebaseerd gaat worden....en dan ook nog eens een verplichting om mest te ver- of bewerken...behoorlijk krom allemaal volgens mij en het ontbreekt ook aan visie en inzicht...grond en gewas hebben nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid stikstof en fosfaat nodig om vruchtbaar te blijven en optimaal te kunnen presteren. Het huidige mestbeleid zorgt ervoor dat gronden onvoldoende worden bemest. Ik vrees echt dat we dadelijk een nieuw systeem gaan krijgen waar we weer vreemde situaties door gaan krijgen...

Hallo, in overijssel hebben we ook zo iets als een natuurbeschermingswet vergunning. Dit geeft al veel agrarische bedrijven een probleem daar de benodigde ammoniak er niet is.

@Rinus van Kessel: De mensen die in 2013 de stallen voller hebben gezet hebben daar qua referentie inderdaad een voorbeeld bij. Ik vind het daarom ook jammer dat Dijksma voor deze extra maatregel heeft gekozen en dus eigenlijk beloont voor ongewenst gedrag. Echter, het alternatief: bevriezen van de sector op melkveerechten was veel erger geweest, dus als wisselgeld is het nog enigszins te verkopen hoewel we het dus liever anders hadden opgelost. Geen rechten, wel plichten, dat was de ondertitel van veel presentaties die ik in het land heb gehouden. Naast de verwerkingsplicht, die wettelijk geregeld is, betreft het volgens mij vooral ook de morele plicht om de melkveehouderij een grondgebonden sector te laten blijven. We hebben als melkveehouderij teveel te verliezen als we kiezen voor schaalsprongen en intensiever worden. Binnen de 4 kaders die er zijn is het nu voor ieder bedrijf kijken hoe je zo optimaal mogelijk uitkomt. Deze 4 zijn: fosfaat, ammoniak (terecht opgemerkt door @Herman te Keurs), grond en bouwblok. Voor ieder bedrijf een puzzel waarbij ondernemerschap beloond wordt. Van 1984 tot nu is er telkens een 5e grens geweest: de hoeveelheid melkquotum, wat de kostprijs altijd stevig heeft beïnvloed. Alles stond in het teken van optimaliseren ten opzichte van de quotumkosten per liter melk. Dat valt na 2015 weg en dan wordt de mix koeien, grond en mest bepalend. Je hebt als ondernemer nogal wat knoppen om aan te draaien en die knoppen bieden niet alleen minder verliezen naar het milieu op, ook voor de portemonnee is het interessanter om mineralen goed te benutten. Wat de 'volzetters' van stallen betreft: duidelijk een voordeel met de referentie2013. Daar staan ook nadelen tegenover. Als er alleen gegroeid is in koeien (en jongvee), dan is de eerste slag verloren om efficiënter te boeren. En er is meer mest dan er geplaatst kan worden, wat betekent dat er mest afgezet of verwerkt moet gaan worden, dat kost natuurlijk ook geld. Bedrijven die voldoende grond hebben starten met een lagere referentie (of 0) en lopen niet tegen deze groeikosten aan. Voor de komende periode zie ik een aantal strategiëen: - Forfaitair gezinsbedrijf, op dit moment de grootste groep: Onder 200 melkkoeien en bijbehorend jongvee is geen milieuvergunning nodig en past normaalgesproken op een standaard bouwblok. Als de koeien niet meer mest produceren dan er op de bijbehorende grond past, dan kun je rustig doorontwikkelen zolang er voor iedere extra koe, kalf of pink ook maar land bijkomt. Gemiddeld zo rond de 2 gve/ha. - Groeien met grond en efficiëntie: Via Kringloopwijzer is de generieke ruimte te vergroten zonder dat het extra verliezen naar het milieu of portemonnee oplevert.Een koe die minder mest produceert dan gemiddeld of een hectare waarop de mest beter benut wordt bieden ruimte. Groter groeien dan de standaard vergunningsruimte levert wel meer vragen op rondom ammoniak (NB-vergunning), grondgebondenheid en inpassing van de gebouwen in het landschap. Op heel veel plekken in Nederland is dat nu ook al het geval. - Intensiveren: De groep die koeien wil houden zonder daarvoor over grond te beschikken krijgt te maken met maatschappelijke discussie, hoge risico's (kosten) op aanvoer van voer en afvoer van mest (incl. verwerking). Het is niet onmogelijk, wel hoogst onaantrekkelijk. Als je bedrijf vanaf de weg niet te onderscheiden is van een varkens, kalver of pluimveehouderij dan is het ook niet vreemd als je op die wijze beoordeeld wordt toch?

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.