T-som blijft beste hulpmiddel bij bepalen start bemesting


Zo vroeg mogelijk drijfmest uitrijden geeft de hoogste opbrengst en benutting
woensdag, 26 februari, 2020

De temperatuursom (T-som) blijft het beste hulpmiddel bij de bepaling van het optimale startmoment voor de bemesting. Rekening houden met de bodemtemperatuur leidt niet tot een hogere opbrengst of benutting van stikstof.

Dit stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research, waarbij ze zich onder andere baseren op een veldproef uit 2018.

Zo vroeg mogelijk drijfmest

De hoogste stikstofbenutting en opbrengst in de eerste weidesnede worden volgens de onderzoekers gerealiseerd als nitraathoudende kunstmest (zoals KAS) wordt gestrooid bij een T-som van rond de 300. Voor de eerste maaisnede is een T-som van 350-400 het beste strooimoment. De hoogste opbrengst en benutting van drijfmest wordt gehaald als deze zo snel mogelijk na 15 februari wordt uitgereden. Daarbij is het natuurlijk wel een voorwaarde dat de berijdbaarheid van het land goed is.

Droog en nat perceel

In een veldproef in 2018 bekeken onderzoekers van Wageningen Livestock Research of het mogelijk is de bodemtemperatuur te gebruiken voor de bepaling van het optimale tijdstip voor de eerste stikstofgift. De proef werd op KTC Zegveld uitgevoerd en lag op veengrond. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen een relatief hoog (vroeg) perceel en een relatief laag (laat) perceel. De percelen werden op acht verschillende momenten tussen 15 februari en 13 april met kunstmest bemest. Op het droge perceel werd ook op drie verschillende tijdstippen drijfmest gegeven.

Strooitijdstip geen invloed

Zowel de droge stof opbrengst als de stikstofbenutting verschilde niet tussen de verschillende bemestingstijdstippen. Zelfs de vroegste stikstofgift op 15 februari gaf geen lagere opbrengst of benutting. Een vroege drijfmestgift gaf wel een hogere opbrengst dan latere drijfmestgiften. Ook bleek de bodemtemperatuur op 20 centimeter niet te verschillen tussen het droge en natte perceel. Volgens de onderzoekers reageert de bodemtemperatuur snel op de temperatuur van de lucht. Zo kan de bodemtemperatuur snel stijgen maar ook weer snel dalen in een koude periode, zoals eind februari 2018.

Zwak verband bodemtemperatuur T-som

Er is slechts een zwak verband tussen bodemtemperatuur en T-som. Voorlopig blijft de T-som volgens de onderzoekers dan ook het beste hulpmiddel bij het bepalen van de start van de bemesting.

 


0 reacties

Zo vroeg mogelijk drijfmest uitrijden geeft de hoogste opbrengst en benutting
woensdag, 26 februari, 2020

De temperatuursom (T-som) blijft het beste hulpmiddel bij de bepaling van het optimale startmoment voor de bemesting. Rekening houden met de bodemtemperatuur leidt niet tot een hogere opbrengst of benutting van stikstof.

Dit stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research, waarbij ze zich onder andere baseren op een veldproef uit 2018.

Zo vroeg mogelijk drijfmest

De hoogste stikstofbenutting en opbrengst in de eerste weidesnede worden volgens de onderzoekers gerealiseerd als nitraathoudende kunstmest (zoals KAS) wordt gestrooid bij een T-som van rond de 300. Voor de eerste maaisnede is een T-som van 350-400 het beste strooimoment. De hoogste opbrengst en benutting van drijfmest wordt gehaald als deze zo snel mogelijk na 15 februari wordt uitgereden. Daarbij is het natuurlijk wel een voorwaarde dat de berijdbaarheid van het land goed is.

Droog en nat perceel

In een veldproef in 2018 bekeken onderzoekers van Wageningen Livestock Research of het mogelijk is de bodemtemperatuur te gebruiken voor de bepaling van het optimale tijdstip voor de eerste stikstofgift. De proef werd op KTC Zegveld uitgevoerd en lag op veengrond. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen een relatief hoog (vroeg) perceel en een relatief laag (laat) perceel. De percelen werden op acht verschillende momenten tussen 15 februari en 13 april met kunstmest bemest. Op het droge perceel werd ook op drie verschillende tijdstippen drijfmest gegeven.

Strooitijdstip geen invloed

Zowel de droge stof opbrengst als de stikstofbenutting verschilde niet tussen de verschillende bemestingstijdstippen. Zelfs de vroegste stikstofgift op 15 februari gaf geen lagere opbrengst of benutting. Een vroege drijfmestgift gaf wel een hogere opbrengst dan latere drijfmestgiften. Ook bleek de bodemtemperatuur op 20 centimeter niet te verschillen tussen het droge en natte perceel. Volgens de onderzoekers reageert de bodemtemperatuur snel op de temperatuur van de lucht. Zo kan de bodemtemperatuur snel stijgen maar ook weer snel dalen in een koude periode, zoals eind februari 2018.

Zwak verband bodemtemperatuur T-som

Er is slechts een zwak verband tussen bodemtemperatuur en T-som. Voorlopig blijft de T-som volgens de onderzoekers dan ook het beste hulpmiddel bij het bepalen van de start van de bemesting.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.