Stikstofbenutting van kunstmestgift vaak overschat


Vooral zware regenval net na het strooien kan zorgen voor flinke verliezen
woensdag, 25 januari, 2017

Op grasland wordt algemeen aangenomen dat de stikstofbenutting uit kunstmest al snel 80 procent of meer ligt. Maar in werkelijkheid wordt in proeven op zandgrond vaak maar een efficiëntie van 60 tot 65 procent gehaald.

Dit betekent dat 40 procent van de stikstof verloren gaat door uitspoeling (nitraat) en vervluchtiging (onder meer lachgas). Deze conclusies doet WUR-onderzoeker Herman de Boer in het vakblad V-focus, naar aanleiding van een wetenschappelijke studie die hij samen met collega's van het Louis Bolk Instituut publiceerde. In het onderzoek is onder meer de mate van uitspoeling van stikstof uit kunstmest op grasland gemeten.

Bemesting afstemmen op mogelijkheden perceel

Vooral zware regenval net na het strooien kan zorgen voor flinke verliezen. In het onderzoek van De Boer ging hierdoor na strooien half augustus een kwart van de gegeven kunstmeststikstof binnen twee dagen verloren. Hoge efficiënties werden echter ook gemeten op vruchtbare gronden, hoewel dit afhing van het moment van strooien. 'Soms komt de werking van stikstof zelfs boven de 100 procent uit: kunstmest kan de mineralisatie van organische stikstof uit de bodemvoorraad stimuleren', aldus De Boer. De onderzoeker geeft aan dat het belangrijk is om de hoeveelheid en het type meststof zoveel mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van een perceel.

Niet te vroeg kunstmest strooien

De Boer pleit ervoor om de impact van sommige meststoffen op het milieu beter in kaart te brengen, omdat processen in de bodem complex zijn. In het artikel geeft hij enkele praktische handvatten. Zo ziet hij dat veel boeren al in maart beginnen met kunstmest strooien. 'Dat is vaak te vroeg, omdat dan de grond nog te nat en te koud is. Begin april strooien is meestal goed genoeg.' In de eerste week na een grasoogst mobiliseert het gras opgeslagen stikstof uit wortels en stoppels en neemt het weinig op uit bemesting. Beter is het dan om 3 tot 6 dagen na maaien te wachten met kunstmest uitrijden. Op erg natte grond kunstmest uitstrooien heeft weinig zin. Een optie zou zijn om een 100 procent ammoniumkunstmest te gebruiken in plaats van KAS. Ammoniumkunstmest spoelt volgens De Boer veel minder snel uit dan KAS, dat voor de helft uit nitraatstikstof bestaat, die snel kan uitspoelen of vervluchtigen.


0 reacties

Vooral zware regenval net na het strooien kan zorgen voor flinke verliezen
woensdag, 25 januari, 2017

Op grasland wordt algemeen aangenomen dat de stikstofbenutting uit kunstmest al snel 80 procent of meer ligt. Maar in werkelijkheid wordt in proeven op zandgrond vaak maar een efficiëntie van 60 tot 65 procent gehaald.

Dit betekent dat 40 procent van de stikstof verloren gaat door uitspoeling (nitraat) en vervluchtiging (onder meer lachgas). Deze conclusies doet WUR-onderzoeker Herman de Boer in het vakblad V-focus, naar aanleiding van een wetenschappelijke studie die hij samen met collega's van het Louis Bolk Instituut publiceerde. In het onderzoek is onder meer de mate van uitspoeling van stikstof uit kunstmest op grasland gemeten.

Bemesting afstemmen op mogelijkheden perceel

Vooral zware regenval net na het strooien kan zorgen voor flinke verliezen. In het onderzoek van De Boer ging hierdoor na strooien half augustus een kwart van de gegeven kunstmeststikstof binnen twee dagen verloren. Hoge efficiënties werden echter ook gemeten op vruchtbare gronden, hoewel dit afhing van het moment van strooien. 'Soms komt de werking van stikstof zelfs boven de 100 procent uit: kunstmest kan de mineralisatie van organische stikstof uit de bodemvoorraad stimuleren', aldus De Boer. De onderzoeker geeft aan dat het belangrijk is om de hoeveelheid en het type meststof zoveel mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van een perceel.

Niet te vroeg kunstmest strooien

De Boer pleit ervoor om de impact van sommige meststoffen op het milieu beter in kaart te brengen, omdat processen in de bodem complex zijn. In het artikel geeft hij enkele praktische handvatten. Zo ziet hij dat veel boeren al in maart beginnen met kunstmest strooien. 'Dat is vaak te vroeg, omdat dan de grond nog te nat en te koud is. Begin april strooien is meestal goed genoeg.' In de eerste week na een grasoogst mobiliseert het gras opgeslagen stikstof uit wortels en stoppels en neemt het weinig op uit bemesting. Beter is het dan om 3 tot 6 dagen na maaien te wachten met kunstmest uitrijden. Op erg natte grond kunstmest uitstrooien heeft weinig zin. Een optie zou zijn om een 100 procent ammoniumkunstmest te gebruiken in plaats van KAS. Ammoniumkunstmest spoelt volgens De Boer veel minder snel uit dan KAS, dat voor de helft uit nitraatstikstof bestaat, die snel kan uitspoelen of vervluchtigen.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.