Ruwvoersamenstelling heeft effect op emissies uit mest


Een rantsoen met veel snijmais kan de methaanemissie vanuit de koe verlagen, maar leidt wel tot een hogere uitstoot vanuit de mestopslag
dinsdag, 8 december, 2020

Uit voorlopige resultaten van onderzoek naar het effect van voerstrategie op de methaanemissie van koe en mest, blijkt dat de samenstelling van het rantsoen duidelijk effect heeft op emissies.

Tussen oktober 2019 en januari 2020 is in de speciale emissiestal van Dairy Campus onderzoek gedaan naar de invloed van rantsoenen op methaanemissie. De voorlopige resultaten daarvan zijn inmiddels bekend.

Meer methaan vanuit mest

Zo leverde in het onderzoek een rantsoen dat voor 80% bestaat uit snijmais een 11 procent lagere enterische methaanemissie (door de koe zelf uitgestoten) op dan een rantsoen dat volledig uit graskuil bestond. De methaanemissie uit mestopslag was bij het snijmaisrantsoen echter 34 procent hoger dan bij het graskuilrantsoen. Het viel de onderzoekers ook op dat het gehalte organische stof dat werd uitgescheiden in de mest bij het snijmaisrantsoen hoger was.

Ammoniakuitstoot lager

Ook ammoniakuitstoot werd beïnvloed door de ruwvoersamenstelling. De ammoniakemissie vanuit mestopslag was bij het snijmaisrantsoen vanwege het lagere eiwitgehalte 43 procent lager dan bij het graskuilrantsoen. 

Geen ‘one size fits all’

Het is volgens de onderzoekers ondanks de verlaagde enterische methaanemissie en ammoniakemissie niet zo dat een snijmaisrantsoen de beste oplossing is, gezien de hogere methaanemissie vanuit mestopslag. Een ‘one size fits all’ oplossing is volgens de onderzoekers dan ook onrealistisch.

Meer over het onderzoek is hier te lezen
 Een rantsoen met veel snijmais kan de methaanemissie vanuit de koe verlagen, maar leidt wel tot een hogere uitstoot vanuit de mestopslag
dinsdag, 8 december, 2020

Uit voorlopige resultaten van onderzoek naar het effect van voerstrategie op de methaanemissie van koe en mest, blijkt dat de samenstelling van het rantsoen duidelijk effect heeft op emissies.

Tussen oktober 2019 en januari 2020 is in de speciale emissiestal van Dairy Campus onderzoek gedaan naar de invloed van rantsoenen op methaanemissie. De voorlopige resultaten daarvan zijn inmiddels bekend.

Meer methaan vanuit mest

Zo leverde in het onderzoek een rantsoen dat voor 80% bestaat uit snijmais een 11 procent lagere enterische methaanemissie (door de koe zelf uitgestoten) op dan een rantsoen dat volledig uit graskuil bestond. De methaanemissie uit mestopslag was bij het snijmaisrantsoen echter 34 procent hoger dan bij het graskuilrantsoen. Het viel de onderzoekers ook op dat het gehalte organische stof dat werd uitgescheiden in de mest bij het snijmaisrantsoen hoger was.

Ammoniakuitstoot lager

Ook ammoniakuitstoot werd beïnvloed door de ruwvoersamenstelling. De ammoniakemissie vanuit mestopslag was bij het snijmaisrantsoen vanwege het lagere eiwitgehalte 43 procent lager dan bij het graskuilrantsoen. 

Geen ‘one size fits all’

Het is volgens de onderzoekers ondanks de verlaagde enterische methaanemissie en ammoniakemissie niet zo dat een snijmaisrantsoen de beste oplossing is, gezien de hogere methaanemissie vanuit mestopslag. Een ‘one size fits all’ oplossing is volgens de onderzoekers dan ook onrealistisch.

Meer over het onderzoek is hier te lezen
 Reacties

Uit dit onderzoek zal never en nooit uitkomen dat snijmais een wezenlijk positieve bijdrage levert aan minder uitstoot van methaan en ammoniak. Mais is een van de belangrijkste ingrediënten in een melkvee rantsoen om te voldoen aan de uitstoot normen (eisen) van de overheid . Maar het probleem is, “mais heeft een slecht imago bij een deel van politiek Nederland”

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.