Ruitzaai snijmais lijkt alternatief voor drijfmest in de rij


Ruitzaaien bij snijmais levert 900 kg ds per hectare extra op ten opzichte van gangbare teelt
donderdag, 28 november, 2019

Mais die gezaaid is in ruitvorm levert een hogere opbrengst en onttrekt meer stikstof uit de bodem dan mais die is gezaaid in rijen en bemest is via drijfmesttoediening in de rij.

Dat blijkt uit een vierjarige praktijkproef die Wageningen UR uitvoerde voor het project ‘Ruwvoer en Bodem’. De conclusie is opmerkelijk, omdat eerdere proeven juist aangaven dat drijfmest toedienen in de rij de minste mineralenverliezen opleverde ten opzichte van de standaard teeltwijze. Daarom hebben beleidsmakers het drijfmest toedienen in de rij voor zandgronden opgenomen in het zesde actieprogramma nitraatrichtlijnen voor 2021.

Ruitzaai levert 900 kg meer op

Bij ruitzaai wordt mais gezaaid op 37,5 cm en zorgt een ruitvormige verdeling ervoor dat de planten meer verdeeld over het perceel staan dan bij de standaard zaaiwijze. Mais gezaaid in ruitzaai bracht gemiddeld 21,3 ton droge stof op per hectare in de periode 2016 tot en met 2019. Bij het standaard bemesten en zaaien lag de opbrengst op 20,9 ton. Bij de mais die drijfmest toegediend kreeg in de rij bedroeg de opbrengst 20,4 ton. Daarmee lag de opbrengst bij ruitzaai 900 kg hoger dan bij de teelt met rijenbemesting. Ook de stikstofonttrekking lag het hoogst bij ruitzaai.

Andere grondbewerking

‘De verschillen zijn significant’, zo verduidelijkt Herman van Schooten, onderzoeker bij Wageningen UR. Dat de resultaten afwijken van de 14 eerdere onderzoeken, waarop de beleidsmakers hun voorstellen baseren, kan volgens Van Schooten komen door de afwijkende manier van grondbewerking. ‘Onze proeven hebben we eerst met mest via bouwlandinjectie uitgevoerd en daarna de grondbewerking toegepast en gezaaid. Deze werkwijze sluit het beste aan bij de praktijk. Bij de 14 andere proeven is juist eerst de grond bewerkt, geploegd of gespit, en daarna bemest.’

Volgens Van Schooten draagt een betere plantverdeling bij ruitzaai bij aan een betere lichtonderschepping van de plant en daarmee de groei. Ook zorgt ruitzaai ervoor dat maisplanten bij een volveldse bemesting dichter bij de plek staan waar de meststoffen aanwezig zijn.  


0 reacties

Ruitzaaien bij snijmais levert 900 kg ds per hectare extra op ten opzichte van gangbare teelt
donderdag, 28 november, 2019

Mais die gezaaid is in ruitvorm levert een hogere opbrengst en onttrekt meer stikstof uit de bodem dan mais die is gezaaid in rijen en bemest is via drijfmesttoediening in de rij.

Dat blijkt uit een vierjarige praktijkproef die Wageningen UR uitvoerde voor het project ‘Ruwvoer en Bodem’. De conclusie is opmerkelijk, omdat eerdere proeven juist aangaven dat drijfmest toedienen in de rij de minste mineralenverliezen opleverde ten opzichte van de standaard teeltwijze. Daarom hebben beleidsmakers het drijfmest toedienen in de rij voor zandgronden opgenomen in het zesde actieprogramma nitraatrichtlijnen voor 2021.

Ruitzaai levert 900 kg meer op

Bij ruitzaai wordt mais gezaaid op 37,5 cm en zorgt een ruitvormige verdeling ervoor dat de planten meer verdeeld over het perceel staan dan bij de standaard zaaiwijze. Mais gezaaid in ruitzaai bracht gemiddeld 21,3 ton droge stof op per hectare in de periode 2016 tot en met 2019. Bij het standaard bemesten en zaaien lag de opbrengst op 20,9 ton. Bij de mais die drijfmest toegediend kreeg in de rij bedroeg de opbrengst 20,4 ton. Daarmee lag de opbrengst bij ruitzaai 900 kg hoger dan bij de teelt met rijenbemesting. Ook de stikstofonttrekking lag het hoogst bij ruitzaai.

Andere grondbewerking

‘De verschillen zijn significant’, zo verduidelijkt Herman van Schooten, onderzoeker bij Wageningen UR. Dat de resultaten afwijken van de 14 eerdere onderzoeken, waarop de beleidsmakers hun voorstellen baseren, kan volgens Van Schooten komen door de afwijkende manier van grondbewerking. ‘Onze proeven hebben we eerst met mest via bouwlandinjectie uitgevoerd en daarna de grondbewerking toegepast en gezaaid. Deze werkwijze sluit het beste aan bij de praktijk. Bij de 14 andere proeven is juist eerst de grond bewerkt, geploegd of gespit, en daarna bemest.’

Volgens Van Schooten draagt een betere plantverdeling bij ruitzaai bij aan een betere lichtonderschepping van de plant en daarmee de groei. Ook zorgt ruitzaai ervoor dat maisplanten bij een volveldse bemesting dichter bij de plek staan waar de meststoffen aanwezig zijn.  

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.