Nederland krijgt opnieuw derogatie voor twee jaar


Nederlandse boeren mogen ook dit en volgend jaar onder voorwaarden 230 en 250 kilo stikstof uit dierlijke mest aanwenden
maandag, 22 juni, 2020

In 2020 en 2021 mogen Nederlandse boeren opnieuw gebruik maken van derogatie. Het Nitraatcomité heeft namelijk een positief advies aan de Europese Commissie gegeven voor derogatie voor Nederland. De definitieve beschikking zal binnen enkele weken volgen.

De derogatiebeschikking zal op grote lijnen overeenkomen met de beschikking die gold tot 31 december 2019. De gebruiksnorm binnen de derogatie blijft ongewijzigd waardoor bedrijven met minimaal 80 procent grasland tot 230 kilogram stikstof uit dierlijke mest op zand- en lössgrond mogen aanwenden en 250 kilogram stikstof op andere grondsoorten. Ook blijft overeind dat derogatiebedrijven alleen graasdiermest mogen gebruiken en geen fosfaatkunstmest. Ook de korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilo per hectare bij graslandvernieuwing blijft overeind, net als een korting van 65 kilo per hectare als gras wordt gescheurd voor mais op zand- en lössgronden.

Digitale verantwoording mesttransporten

Toch verschilt de derogatiebeschikking ook op een aantal punten. Daarbij gaat het met name op het verbeteren van de naleving van de mestregelgeving. Het ministerie van LNV heeft hier al een traject voor in werking gezet, maar in de beschikking zijn een aantal voorwaarden concreet opgenomen. Zo moet de digitale verantwoording van mesttransporten voor eind dit jaar zijn ingevoerd. Ook moet dit voorjaar al de handhaving van mestregelgeving volledig zijn geïmplementeerd in de risicogebieden De Peel, Gelderse Vallei en Twente.

Sleepvoetbemesten bij 20 graden of lager

In verband met de stikstofproblematiek neemt de Europese Commissie nog enkele maatregelen op in de derogatiebeschikking ten aanzien van mestaanwending. Grotendeels komen deze verplichtingen overeen met bestaande regelgeving binnen Nederland. Nieuw is wel dat bij de toepassing van de sleepvoetbemester op klei of veengronden alleen mest mag worden aangewend wanneer de buitentemperatuur 20 graden of lager is.


0 reacties

Nederlandse boeren mogen ook dit en volgend jaar onder voorwaarden 230 en 250 kilo stikstof uit dierlijke mest aanwenden
maandag, 22 juni, 2020

In 2020 en 2021 mogen Nederlandse boeren opnieuw gebruik maken van derogatie. Het Nitraatcomité heeft namelijk een positief advies aan de Europese Commissie gegeven voor derogatie voor Nederland. De definitieve beschikking zal binnen enkele weken volgen.

De derogatiebeschikking zal op grote lijnen overeenkomen met de beschikking die gold tot 31 december 2019. De gebruiksnorm binnen de derogatie blijft ongewijzigd waardoor bedrijven met minimaal 80 procent grasland tot 230 kilogram stikstof uit dierlijke mest op zand- en lössgrond mogen aanwenden en 250 kilogram stikstof op andere grondsoorten. Ook blijft overeind dat derogatiebedrijven alleen graasdiermest mogen gebruiken en geen fosfaatkunstmest. Ook de korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilo per hectare bij graslandvernieuwing blijft overeind, net als een korting van 65 kilo per hectare als gras wordt gescheurd voor mais op zand- en lössgronden.

Digitale verantwoording mesttransporten

Toch verschilt de derogatiebeschikking ook op een aantal punten. Daarbij gaat het met name op het verbeteren van de naleving van de mestregelgeving. Het ministerie van LNV heeft hier al een traject voor in werking gezet, maar in de beschikking zijn een aantal voorwaarden concreet opgenomen. Zo moet de digitale verantwoording van mesttransporten voor eind dit jaar zijn ingevoerd. Ook moet dit voorjaar al de handhaving van mestregelgeving volledig zijn geïmplementeerd in de risicogebieden De Peel, Gelderse Vallei en Twente.

Sleepvoetbemesten bij 20 graden of lager

In verband met de stikstofproblematiek neemt de Europese Commissie nog enkele maatregelen op in de derogatiebeschikking ten aanzien van mestaanwending. Grotendeels komen deze verplichtingen overeen met bestaande regelgeving binnen Nederland. Nieuw is wel dat bij de toepassing van de sleepvoetbemester op klei of veengronden alleen mest mag worden aangewend wanneer de buitentemperatuur 20 graden of lager is.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.