Minister wil snel kwaliteit landbouwbodems in beeld


Er moet een eenduidig meetinstrument komen om de bodemkwaliteit in beeld te brengen
maandag, 29 april, 2019

Minister Schouten gaat nog dit jaar aan de slag met het meetbaar maken van duurzaam beheer van landbouwbodems. Daarvoor wil zij allereerst een nulmeting doen naar de actuele status van landbouwbodems in Nederland en een eenduidig meetinstrumentarium ontwikkelen om bodemkwaliteit en bodembeheer in beeld te brengen.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt ze het zogenoemde Nationaal Programma Landbouwbodems aan.

Jaarlijkse top

In het Nationaal Programma Landbouwbodems staat dat alle landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd moeten worden. Diverse partijen zoals boerenorganisaties, de Rabobank en Vitens hebben zich inmiddels gecommitteerd aan het programma. Om de vorderingen te kunnen meten kondigt de minister een nieuw meetinstrument aan dat boeren inzicht geeft in hoe het met de kwaliteit van de bodem gesteld is en wat de vorderingen zijn. Op dit moment zijn er nog diverse meetinstrumenten in omloop.

Rond komende zomer vindt de eerste van een jaarlijkse top plaats waarbij een groot aantal betrokkenen met elkaar de voortgang rond bodembeheer bespreekt en concrete afspraken maakt.

6 miljoen voor vastleggen koolstof

De eerste stappen naar een duurzaam bodembeheer zijn al gezet. Recent kondigde de minister nieuwe pachtwetgeving aan die een positieve bijdrage moet leveren aan het bodembeheer. Zo komen er nieuwe, langlopende pachtvormen. Ook wil de minister dat gewassen dusdanig worden veredeld dat de weerbaarheid toeneemt en er minder gewasbescherming nodig is. Daarnaast is er 6 miljoen euro beschikbaar voor acties om extra koolstof vast te leggen in de bodem. Zo komen er pilots om de relatie tussen bemesting en koolstof in de bodem te onderzoeken.


0 reacties

Er moet een eenduidig meetinstrument komen om de bodemkwaliteit in beeld te brengen
maandag, 29 april, 2019

Minister Schouten gaat nog dit jaar aan de slag met het meetbaar maken van duurzaam beheer van landbouwbodems. Daarvoor wil zij allereerst een nulmeting doen naar de actuele status van landbouwbodems in Nederland en een eenduidig meetinstrumentarium ontwikkelen om bodemkwaliteit en bodembeheer in beeld te brengen.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt ze het zogenoemde Nationaal Programma Landbouwbodems aan.

Jaarlijkse top

In het Nationaal Programma Landbouwbodems staat dat alle landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd moeten worden. Diverse partijen zoals boerenorganisaties, de Rabobank en Vitens hebben zich inmiddels gecommitteerd aan het programma. Om de vorderingen te kunnen meten kondigt de minister een nieuw meetinstrument aan dat boeren inzicht geeft in hoe het met de kwaliteit van de bodem gesteld is en wat de vorderingen zijn. Op dit moment zijn er nog diverse meetinstrumenten in omloop.

Rond komende zomer vindt de eerste van een jaarlijkse top plaats waarbij een groot aantal betrokkenen met elkaar de voortgang rond bodembeheer bespreekt en concrete afspraken maakt.

6 miljoen voor vastleggen koolstof

De eerste stappen naar een duurzaam bodembeheer zijn al gezet. Recent kondigde de minister nieuwe pachtwetgeving aan die een positieve bijdrage moet leveren aan het bodembeheer. Zo komen er nieuwe, langlopende pachtvormen. Ook wil de minister dat gewassen dusdanig worden veredeld dat de weerbaarheid toeneemt en er minder gewasbescherming nodig is. Daarnaast is er 6 miljoen euro beschikbaar voor acties om extra koolstof vast te leggen in de bodem. Zo komen er pilots om de relatie tussen bemesting en koolstof in de bodem te onderzoeken.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.