Methaan belangrijkste broeikasgas uit melkveehouderij


Bij de productie van melk komen broeikasgassen vrij.
woensdag, 5 juli, 2017

De uitstoot van methaan is verantwoordelijk voor tweederde deel van de uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij, uitgedrukt in CO2-equivalenten.

Dit blijkt uit berekeningen van Wageningen Economic Research, gebaseerd op cijfers uit het Bedrijveninformatienet.

Bij de productie van melk komen de broeikasgassen methaan, lachgas en kooldioxide (CO2) vrij. Om het effect op klimaatverandering zichtbaar te maken wordt de uitstoot uitgedrukt in zogenaamde CO2-equivalenten. Eén kilo methaan heeft hetzelfde effect als 28 kilo CO2. Een kilo lachgas (N2O) staat gelijk aan 265 kilo CO2-equivalenten.

Kooldioxide slechts tien procent

De productie en het transport van aangekochte grondstoffen, met name krachtvoer en kunstmest, is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van de uitstoot van broeikasgassen die wordt toegerekend aan de productie van melk. Dit betekent dat 70 procent van de emissie op de boerderij plaatsvindt. Het gaat hier met name om methaanemissie uit pens- en darmfermentatie en uit mest. Omgerekend naar CO2-equivalenten is dit gas verantwoordelijk voor ongeveer twee derde van de directe emissies uit de melkveehouderij. Lachgas tekent voor een kwart en kooldioxide voor ‘slechts’ tien procent van de uitstoot

Emissie toegenomen

De broeikasgasemissie uit de melkveehouderij is de laatste jaren toegenomen maar zal, als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs, fors moeten worden teruggebracht. Meer hierover is te lezen in een achtergrondartikel in het julinummer van Veeteelt dat eind deze week verschijnt.


2 reacties

Bij de productie van melk komen broeikasgassen vrij.
woensdag, 5 juli, 2017

De uitstoot van methaan is verantwoordelijk voor tweederde deel van de uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij, uitgedrukt in CO2-equivalenten.

Dit blijkt uit berekeningen van Wageningen Economic Research, gebaseerd op cijfers uit het Bedrijveninformatienet.

Bij de productie van melk komen de broeikasgassen methaan, lachgas en kooldioxide (CO2) vrij. Om het effect op klimaatverandering zichtbaar te maken wordt de uitstoot uitgedrukt in zogenaamde CO2-equivalenten. Eén kilo methaan heeft hetzelfde effect als 28 kilo CO2. Een kilo lachgas (N2O) staat gelijk aan 265 kilo CO2-equivalenten.

Kooldioxide slechts tien procent

De productie en het transport van aangekochte grondstoffen, met name krachtvoer en kunstmest, is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van de uitstoot van broeikasgassen die wordt toegerekend aan de productie van melk. Dit betekent dat 70 procent van de emissie op de boerderij plaatsvindt. Het gaat hier met name om methaanemissie uit pens- en darmfermentatie en uit mest. Omgerekend naar CO2-equivalenten is dit gas verantwoordelijk voor ongeveer twee derde van de directe emissies uit de melkveehouderij. Lachgas tekent voor een kwart en kooldioxide voor ‘slechts’ tien procent van de uitstoot

Emissie toegenomen

De broeikasgasemissie uit de melkveehouderij is de laatste jaren toegenomen maar zal, als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs, fors moeten worden teruggebracht. Meer hierover is te lezen in een achtergrondartikel in het julinummer van Veeteelt dat eind deze week verschijnt.

2 reacties


Reacties

Als je het artikel leest in veeteelt staat er een mooie opsomming van wat we allemaal aan beoeikasgassen uitstotne maar wat ik mis is de broeikasgassen die we binden (omzetten )via de teelt van ons ruwvoer . Als je bekijkt wat je gronden zouden zijn zonder landbouw (zeebodem ,bos, heide, zandverstuiving of infrastructuur)en wat die zouden omzetten aan broeikasgassen naar wat we nu doen met de teelt van ruwvoer .dan komt het plaatje er heel anders uit te zien . Maar hoe moet het dan met onderzoeks instituten adviseurs e.d want aan slecht nieuws valt geld te verdienen en een positief verhaal daar verdient niemand wat aan behalve de melkveehouder .

In uw opmerking dat de melkveehouderij kan bijdragen aan het compenseren van de uitstoot van broeikasgas is terecht en wordt ook aangestipt in het artikel. Tot nu toe is hier in het onderzoek nog weinig naar gekeken. Maar het zou zeker goed zijn als hier meer aandacht voor zou komen.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.