Meer nitraatuitspoeling op derogatiebedrijven door droogte


Ook in 2018 voldeed het overgrote deel van de derogatiebedrijven aan de Europese nitraatrichtlijn
woensdag, 1 juli, 2020

Droogte in 2017 en 2018 heeft op derogatiebedrijven geleid tot hogere nitraatconcentraties in uitspoelingswater onder gras- en bouwland. Gemiddeld blijven de waardes echter nog duidelijk onder de Europese nitraatrichtlijn van 50 milligram per liter.

Dit blijkt uit de resultaten van metingen die worden uitgevoerd door het RIVM en Wageningen Economic Research.

Laagste concentraties op veen

In de klei- en veenregio werden in 2018 gemiddelde nitraatconcentraties in het uitspoelingswater gemeten van respectievelijk 15 en 7,2 milligram per liter. In de kleiregio voldeed 91 procent van de derogatiebedrijven aan de Europese nitraatrichtlijn van maximaal 50 milligram per liter, in de veenregio was dit meer dan 95 procent. Alleen in de lössregio lag de gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelingswater met 65 milligram per liter boven de norm. Niettemin voldeed in 2018 meer dan de helft van de lössbedrijven aan de Europese norm.

Droog en moerig zand

Opmerkelijke verschillen werden gevonden tussen de zandgebieden met verbruiksnormen van 230 en 250 kilo stikstof. In de eerste regio lag de nitraatconcentratie in het uitspoelingswater op 41 milligram per liter, in de tweede regio op niet meer dan 17 milligram. Dit verschil kan volgens de onderzoekers worden verklaard door het hoge aandeel droge gronden in de zuidelijke provincies (zand 230) en meer moerige gronden in de noordelijke provincies (zand 250). In droge bodems vindt minder afbraak van nitraat plaats door denitrificatie, in moerige gronden juist meer.

Trendbreuk door droogte

Voorlopige resultaten over het jaar 2019 wijzen op een verdere verhoging van de nitraatconcentraties in alle regio’s. De oplopende cijfers zijn een trendbreuk ten opzichte van de jaren daarvoor. Sinds de start van de metingen in 2006 daalden de nitraatconcentraties namelijk gestaag. De onderzoekers wijten de trendbreuk aan de droogte in 2017 en vooral 2018 landelijk. Dit leidde tot lagere gewasproducties bij een gelijk bemestingsniveau met als gevolg hogere stikstofbodemoverschotten. Daarnaast stond de denitrificatie door droogte op een lager pitje en werd het aanwezige nitraat minder verdund door een beperkte hoeveelheid bodemvocht.

 


0 reacties

Ook in 2018 voldeed het overgrote deel van de derogatiebedrijven aan de Europese nitraatrichtlijn
woensdag, 1 juli, 2020

Droogte in 2017 en 2018 heeft op derogatiebedrijven geleid tot hogere nitraatconcentraties in uitspoelingswater onder gras- en bouwland. Gemiddeld blijven de waardes echter nog duidelijk onder de Europese nitraatrichtlijn van 50 milligram per liter.

Dit blijkt uit de resultaten van metingen die worden uitgevoerd door het RIVM en Wageningen Economic Research.

Laagste concentraties op veen

In de klei- en veenregio werden in 2018 gemiddelde nitraatconcentraties in het uitspoelingswater gemeten van respectievelijk 15 en 7,2 milligram per liter. In de kleiregio voldeed 91 procent van de derogatiebedrijven aan de Europese nitraatrichtlijn van maximaal 50 milligram per liter, in de veenregio was dit meer dan 95 procent. Alleen in de lössregio lag de gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelingswater met 65 milligram per liter boven de norm. Niettemin voldeed in 2018 meer dan de helft van de lössbedrijven aan de Europese norm.

Droog en moerig zand

Opmerkelijke verschillen werden gevonden tussen de zandgebieden met verbruiksnormen van 230 en 250 kilo stikstof. In de eerste regio lag de nitraatconcentratie in het uitspoelingswater op 41 milligram per liter, in de tweede regio op niet meer dan 17 milligram. Dit verschil kan volgens de onderzoekers worden verklaard door het hoge aandeel droge gronden in de zuidelijke provincies (zand 230) en meer moerige gronden in de noordelijke provincies (zand 250). In droge bodems vindt minder afbraak van nitraat plaats door denitrificatie, in moerige gronden juist meer.

Trendbreuk door droogte

Voorlopige resultaten over het jaar 2019 wijzen op een verdere verhoging van de nitraatconcentraties in alle regio’s. De oplopende cijfers zijn een trendbreuk ten opzichte van de jaren daarvoor. Sinds de start van de metingen in 2006 daalden de nitraatconcentraties namelijk gestaag. De onderzoekers wijten de trendbreuk aan de droogte in 2017 en vooral 2018 landelijk. Dit leidde tot lagere gewasproducties bij een gelijk bemestingsniveau met als gevolg hogere stikstofbodemoverschotten. Daarnaast stond de denitrificatie door droogte op een lager pitje en werd het aanwezige nitraat minder verdund door een beperkte hoeveelheid bodemvocht.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.