Meer melk uit weidegras via Grip op Gras


Dit jaar gaan 235 melkveehouders aan de slag met Grip op Gras
dinsdag, 15 maart, 2022

Hoe kun je dankzij een hogere drogestofopname meer melk produceren uit weidegras?

Dat is de basisvraag waarmee 235 melkveehouders via het project Grip op Gras dit jaar aan de slag gaan.

Uren weidegang is afgeleide

‘Het is een heel enthousiaste club veehouders met verschillende achtergronden. Bij sommige veehouders bestaat het rantsoen uit 2 kg droge stof per koe per dag, maar er zijn er ook al die 10 kg droge stof per koe per dag realiseren. Maar beide typen boeren hebben zich aangesloten bij het project omdat ze denken dat het nog beter kan’, vertelt Kees Jaap Hin.

Hin is secretaris van Stichting Weidegang, die het project initieerde. ‘Het is een door de overheid gesubsidieerd project om het aantal uren weidegang te vergroten om daarmee de ammoniakuistoot te reduceren. Maar meer uren weidegang is eigenlijk een afgeleide. Als het lukt om de drogestofopname te laten stijgen en daarmee efficiënter melk te produceren, dan neemt het aantal uren weidegang ook toe.’

Meer gras onder de koe

De 235 deelnemers en hun 20 weidecoaches zijn recent gestart, waarbij in eerste instantie vooral gekeken wordt naar de juiste basisvoorwaarden voor een optimale weidegang. ‘Hoe is de huiskavel ingericht? Kun je door een extra kavelpad of dam het aantal beweidbare hectares wellicht vergroten?’, zo geeft Hin als voorbeeld aan. ‘Daarmee zorg je ervoor dat je “meer gras onder de koe” krijgt.’  

Andere basisvoorwaarden zijn volgens Hin het vroeg starten met weidegang, goed afstemmen van de bijvoeding, het juiste beweidingssysteem alsook het weiden van jongvee. ‘Pas nadat de basisvoorwaarden goed zijn, kun je je gaan richten op de details. De weidecoaches zijn daarover met de deelnemers volop in gesprek.’

Praktische handvatten

Het is ook de bedoeling dat de deelnemers van elkaar leren in de praktijk door bij elkaar op bezoek te gaan. Ook zullen er een aantal kengetallen vastgelegd worden. ‘Het uiteindelijke doel is om aan het eind van het project een aantal praktische handvatten te kunnen geven die bijdragen aan een hogere drogestofopname. We hopen dat deze groep veehouders een beweging in gang zet, zodat veel meer veehouders meer melk uit weidegras weten te halen.’


0 reacties

Dit jaar gaan 235 melkveehouders aan de slag met Grip op Gras
dinsdag, 15 maart, 2022

Hoe kun je dankzij een hogere drogestofopname meer melk produceren uit weidegras?

Dat is de basisvraag waarmee 235 melkveehouders via het project Grip op Gras dit jaar aan de slag gaan.

Uren weidegang is afgeleide

‘Het is een heel enthousiaste club veehouders met verschillende achtergronden. Bij sommige veehouders bestaat het rantsoen uit 2 kg droge stof per koe per dag, maar er zijn er ook al die 10 kg droge stof per koe per dag realiseren. Maar beide typen boeren hebben zich aangesloten bij het project omdat ze denken dat het nog beter kan’, vertelt Kees Jaap Hin.

Hin is secretaris van Stichting Weidegang, die het project initieerde. ‘Het is een door de overheid gesubsidieerd project om het aantal uren weidegang te vergroten om daarmee de ammoniakuistoot te reduceren. Maar meer uren weidegang is eigenlijk een afgeleide. Als het lukt om de drogestofopname te laten stijgen en daarmee efficiënter melk te produceren, dan neemt het aantal uren weidegang ook toe.’

Meer gras onder de koe

De 235 deelnemers en hun 20 weidecoaches zijn recent gestart, waarbij in eerste instantie vooral gekeken wordt naar de juiste basisvoorwaarden voor een optimale weidegang. ‘Hoe is de huiskavel ingericht? Kun je door een extra kavelpad of dam het aantal beweidbare hectares wellicht vergroten?’, zo geeft Hin als voorbeeld aan. ‘Daarmee zorg je ervoor dat je “meer gras onder de koe” krijgt.’  

Andere basisvoorwaarden zijn volgens Hin het vroeg starten met weidegang, goed afstemmen van de bijvoeding, het juiste beweidingssysteem alsook het weiden van jongvee. ‘Pas nadat de basisvoorwaarden goed zijn, kun je je gaan richten op de details. De weidecoaches zijn daarover met de deelnemers volop in gesprek.’

Praktische handvatten

Het is ook de bedoeling dat de deelnemers van elkaar leren in de praktijk door bij elkaar op bezoek te gaan. Ook zullen er een aantal kengetallen vastgelegd worden. ‘Het uiteindelijke doel is om aan het eind van het project een aantal praktische handvatten te kunnen geven die bijdragen aan een hogere drogestofopname. We hopen dat deze groep veehouders een beweging in gang zet, zodat veel meer veehouders meer melk uit weidegras weten te halen.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.