Lagere stikstof- en fosfaatexcretie Koeien en Kansen-bedrijven 2019


Een lager ruweiwitgehalte in het rantsoen leidde op de Koeien en Kansen-bedrijven vorig jaar tot een lagere bedrijfsspecifieke stikstofexcretie
woensdag, 29 april, 2020

De melkveehouders die deelnemen aan het project Koeien en Kansen, hebben vorig jaar de bedrijfsspecifieke excretie van stikstof en fosfaat verder weten te verlagen.

Voor fosfaat lag deze volgens de KringloopWijzer gemiddeld 23 procent lager dan de forfaitaire norm, voor stikstof één procent.

In 2019 hadden van de zestien Koeien en Kansen-bedrijven er elf een lagere stikstofexcretie dan de forfaitaire norm, terwijl voor vijf bedrijven de forfaitaire berekening gunstiger uitkwam.

Minder eiwit in rantsoen

In 2019 lag de gemiddelde bedrijfsspecifieke excretie op 141 kilo stikstof per koe, inclusief jongvee. In 2018 was dit nog 114 kilo. Dit is vooral toe te schrijven aan een daling van het ruweiwitgehalte in het rantsoen met 3 gram ruw eiwit per kilo droge stof.

Niet alleen waren de eiwitgehalten in vers gras en graskuil lager, er werd ook minder eiwit via krachtvoer verstrekt en naar verhouding iets meer mais gevoerd. De melkproductie per koe daalde met 75 kilo.

Fosfaat nog gunstiger

In 2019 liep het verschil tussen de forfaitaire en bedrijfsspecifieke excretie voor fosfaat op de Koeien en Kansen-bedrijven verder op. Alle bedrijven hadden vorig jaar voor het eerst een lagere excretie volgens de KringloopWijzer dan volgens de forfaitaire norm. Voor sommige  bedrijven was het verschil zelfs meer dan 30 procent.

Stikstof overal beperkend

Rekenen met de bedrijfsspecifieke excretie leverde de bedrijven gemiddeld een besparing op mestafvoer op van ongeveer 110 ton. Twaalf van de zestien bedrijven hadden voordeel van het gebruik van de KringloopWijzer, voor twee bedrijven was het voordeel zelfs meer dan 500 ton. Drie bedrijven zouden bij gebruik van bedrijfsspecifieke gegevens meer mest af moeten voeren.

Door de relatief lage bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie is stikstof op alle bedrijven bepalend voor de mestafvoer.

 


0 reacties

Een lager ruweiwitgehalte in het rantsoen leidde op de Koeien en Kansen-bedrijven vorig jaar tot een lagere bedrijfsspecifieke stikstofexcretie
woensdag, 29 april, 2020

De melkveehouders die deelnemen aan het project Koeien en Kansen, hebben vorig jaar de bedrijfsspecifieke excretie van stikstof en fosfaat verder weten te verlagen.

Voor fosfaat lag deze volgens de KringloopWijzer gemiddeld 23 procent lager dan de forfaitaire norm, voor stikstof één procent.

In 2019 hadden van de zestien Koeien en Kansen-bedrijven er elf een lagere stikstofexcretie dan de forfaitaire norm, terwijl voor vijf bedrijven de forfaitaire berekening gunstiger uitkwam.

Minder eiwit in rantsoen

In 2019 lag de gemiddelde bedrijfsspecifieke excretie op 141 kilo stikstof per koe, inclusief jongvee. In 2018 was dit nog 114 kilo. Dit is vooral toe te schrijven aan een daling van het ruweiwitgehalte in het rantsoen met 3 gram ruw eiwit per kilo droge stof.

Niet alleen waren de eiwitgehalten in vers gras en graskuil lager, er werd ook minder eiwit via krachtvoer verstrekt en naar verhouding iets meer mais gevoerd. De melkproductie per koe daalde met 75 kilo.

Fosfaat nog gunstiger

In 2019 liep het verschil tussen de forfaitaire en bedrijfsspecifieke excretie voor fosfaat op de Koeien en Kansen-bedrijven verder op. Alle bedrijven hadden vorig jaar voor het eerst een lagere excretie volgens de KringloopWijzer dan volgens de forfaitaire norm. Voor sommige  bedrijven was het verschil zelfs meer dan 30 procent.

Stikstof overal beperkend

Rekenen met de bedrijfsspecifieke excretie leverde de bedrijven gemiddeld een besparing op mestafvoer op van ongeveer 110 ton. Twaalf van de zestien bedrijven hadden voordeel van het gebruik van de KringloopWijzer, voor twee bedrijven was het voordeel zelfs meer dan 500 ton. Drie bedrijven zouden bij gebruik van bedrijfsspecifieke gegevens meer mest af moeten voeren.

Door de relatief lage bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie is stikstof op alle bedrijven bepalend voor de mestafvoer.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.