Kali- en natriumvoorziening grasland vragen extra aandacht


Door het natte en groeizame seizoen is dit jaar veel kali en natrium aan de bodem onttrokken en uitgespoeld
woensdag, 25 augustus, 2021

Door het groeizame seizoen heeft grasland dit jaar veel natrium en kali onttrokken aan de bodem. Op plaatsen waar veel regen is gevallen, kan bovendien een deel van de mineralen zijn uitgespoeld.

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) adviseert veehouders dan ook om bij de laatste bemesting van grasland extra aandacht te besteden aan de kali- en natriumvoorziening.

Kali bevordert stikstofbenutting

Een goede kalivoorziening bevordert volgens het CBGV de stikstofbenutting en draagt ook bij aan de winterhardheid van grasland. Veehouders die nog drijfmest uit willen uitrijden – en daarmee kali aanvullen – kunnen dit volgens het CBGV het best doen op percelen die vaak gemaaid zijn. Daarbij is het volgens de bemestingsdeskundigen belangrijk de gift te beperken tot maximaal 15 kuub per hectare om gras smakelijk te houden voor beweiding en een te grote nalevering van stikstof in het late najaar te voorkomen. De commissie adviseert om percelen die geen dierlijke mest meer krijgen nog 50 tot 70 kg K2O per hectare te geven via kunstmest.

Natrium belangrijk voor smakelijkheid

Natrium verbetert de smakelijkheid van grasland en volgens het CBGV kan het daarom zinvol zijn om nu nog landbouwzout (maximaal 50 kg Na2O per hectare) te strooien op percelen die nog beweid gaan worden. De commissie verwacht dat ook volgend voorjaar de natrium- en kaligehalten nog laag kunnen zijn en raadt veehouders aan om komende winter van een aantal graslandpercelen een grondmonster te laten onderzoeken op kali en natrium. Deze informatie kan dan worden meegenomen in het bemestingsplan voor komend groeiseizoen.

 


0 reacties

Door het natte en groeizame seizoen is dit jaar veel kali en natrium aan de bodem onttrokken en uitgespoeld
woensdag, 25 augustus, 2021

Door het groeizame seizoen heeft grasland dit jaar veel natrium en kali onttrokken aan de bodem. Op plaatsen waar veel regen is gevallen, kan bovendien een deel van de mineralen zijn uitgespoeld.

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) adviseert veehouders dan ook om bij de laatste bemesting van grasland extra aandacht te besteden aan de kali- en natriumvoorziening.

Kali bevordert stikstofbenutting

Een goede kalivoorziening bevordert volgens het CBGV de stikstofbenutting en draagt ook bij aan de winterhardheid van grasland. Veehouders die nog drijfmest uit willen uitrijden – en daarmee kali aanvullen – kunnen dit volgens het CBGV het best doen op percelen die vaak gemaaid zijn. Daarbij is het volgens de bemestingsdeskundigen belangrijk de gift te beperken tot maximaal 15 kuub per hectare om gras smakelijk te houden voor beweiding en een te grote nalevering van stikstof in het late najaar te voorkomen. De commissie adviseert om percelen die geen dierlijke mest meer krijgen nog 50 tot 70 kg K2O per hectare te geven via kunstmest.

Natrium belangrijk voor smakelijkheid

Natrium verbetert de smakelijkheid van grasland en volgens het CBGV kan het daarom zinvol zijn om nu nog landbouwzout (maximaal 50 kg Na2O per hectare) te strooien op percelen die nog beweid gaan worden. De commissie verwacht dat ook volgend voorjaar de natrium- en kaligehalten nog laag kunnen zijn en raadt veehouders aan om komende winter van een aantal graslandpercelen een grondmonster te laten onderzoeken op kali en natrium. Deze informatie kan dan worden meegenomen in het bemestingsplan voor komend groeiseizoen.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.