Hogere fosfaatexcretie door fosfaatrijk voer in 2014


Het ruwvoer gewonnen in 2014 bevat hogere fosfaatgehalten
maandag, 20 april, 2015

Het geoogste ruwvoer uit 2014 bevat zoveel fosfaat dat de gemiddelde fosfaatexcretie is gestegen met 10 procent. DLV Rundvee Advies berekende dit voor het Praktijknetwerk ‘Wijzer met Kringloop’.

Hogere bodemtemperaturen gedurende het lange groeiseizoen van 2014 (vroeg voorjaar en lange groei in herfst) en voldoende vocht zorgden voor een hoge mineralisatie in de bodem en een hoge benutting van de mest.

Meer mest afvoeren

Door de hogere fosfaatgehalten in het ruwvoer in combinatie met de lagere gebruiksnormen moeten veel meer melkveehouders mest afvoeren vanwege fosfaat. Het netwerk berekende dat 48 procent van de bedrijven die mest moeten afvoeren, dit moeten doen op basis van fosfaat.

Vorig jaar was dat nog 4 procent. Als er geen wijzigingen zijn in het rantsoen ten opzichte van 2015, zal ook de hoeveelheid mest die moet worden afgevoerd en verwerkt, flink toenemen.

Fosfaatarmer krachtvoer

Het praktijknetwerk adviseert om het huidige rantsoen kritisch te beoordelen op basis van fosfaatgehalten per kvem. Omdat het basisrantsoen al veel fosfaatrijker is dan in 2014, hoeft fosfaat niet te worden aangevuld via aangekocht (kracht)voer.

Door tijdig te sturen met fosfaatarmere krachtvoeders of bijproducten kan de fosfaatproductie tijdig worden getemperd.


0 reacties

Het ruwvoer gewonnen in 2014 bevat hogere fosfaatgehalten
maandag, 20 april, 2015

Het geoogste ruwvoer uit 2014 bevat zoveel fosfaat dat de gemiddelde fosfaatexcretie is gestegen met 10 procent. DLV Rundvee Advies berekende dit voor het Praktijknetwerk ‘Wijzer met Kringloop’.

Hogere bodemtemperaturen gedurende het lange groeiseizoen van 2014 (vroeg voorjaar en lange groei in herfst) en voldoende vocht zorgden voor een hoge mineralisatie in de bodem en een hoge benutting van de mest.

Meer mest afvoeren

Door de hogere fosfaatgehalten in het ruwvoer in combinatie met de lagere gebruiksnormen moeten veel meer melkveehouders mest afvoeren vanwege fosfaat. Het netwerk berekende dat 48 procent van de bedrijven die mest moeten afvoeren, dit moeten doen op basis van fosfaat.

Vorig jaar was dat nog 4 procent. Als er geen wijzigingen zijn in het rantsoen ten opzichte van 2015, zal ook de hoeveelheid mest die moet worden afgevoerd en verwerkt, flink toenemen.

Fosfaatarmer krachtvoer

Het praktijknetwerk adviseert om het huidige rantsoen kritisch te beoordelen op basis van fosfaatgehalten per kvem. Omdat het basisrantsoen al veel fosfaatrijker is dan in 2014, hoeft fosfaat niet te worden aangevuld via aangekocht (kracht)voer.

Door tijdig te sturen met fosfaatarmere krachtvoeders of bijproducten kan de fosfaatproductie tijdig worden getemperd.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.